فناوری مطلوب در سبک زندگی معاد باورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/ra.2022.532536.2675

یوسف فرشادنیا؛ احمد شه گلی؛ مریم مدحج


بررسی تاثیر نفس شناسی ابن سینا در آرای ویلیام اوورنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22034/ra.2023.559394.2801

سهراب حقیقت


انسان شناسی منسیوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22034/ra.2023.560909.2811

قربان علمی


طراحی آموزشی حِکمی( حکمت بنیان) مبتنی بر رویکرد حکمی – اجتهادی برای تحقق انسان حکیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.1987498.2846

زهرا جامه بزرگ؛ عبدالحسین خسروپناه


واکاوی مبانی نظری و فلسفی نظریه های توسعه منابع انسانی و مقایسه تطبیقی آن با آموزه های دین مبین اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.555833.2785

حسن کاویانی؛ مهدی محمدرضایی


نقد و بررسی دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی درباره ی حقیقت انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.558125.2799

مهدی زارعی کچوسنگی؛ علی اله بداشتی؛ رضا برنجکار


بررسی و نقد کمال انسان از منظر انسان‌شناسی پویشی، با تأکید بر آرای علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/ra.2023.1988542.2855

مهدی دانایی فرد؛ حسین حجت‌خواه