تحلیل جنسیت از نگاه مولانا بر مبنای نظریات انسان‏ شناسی (با تا کید بر فیونا بوی)

دوره 18، شماره 46، اسفند 1400، صفحه 193-214

10.22034/ra.2022.527792.2640

رودابه خاکپور؛ عظیم حمزئیان؛ محمود شیخ


ظرفیت های شناختی انسان؛ ابزاری در تحقق سیاست های حوزه علم و فناوری اقتصاد مقاومتی

دوره 18، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 199-218

10.22034/ra.2021.121595.2481

محمدحسین رحمتی؛ اعظم میرزمانی؛ سید حسین اخوان علوی؛ روح اله ابراهیمی


بررسی تطبیقی عصمت انبیا در اندیشه عضدالدین ایجی، ابن‌ابی‌الحدید و سید حیدر آملی

دوره 17، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 213-227

10.22034/ra.2021.120663.2466

علیرضا عبدالرحیمی؛ مهدی دهباشی؛ سید حسین واعظی


نقش نگاه هستی شناسانۀ شهید سلیمانی بر رفتار مجاهدانۀ او

دوره 18، شماره 46، اسفند 1400، صفحه 215-238

10.22034/ra.2022.528285.2647

سیامک باقری چوکامی؛ حسن حاجی‌شاه‌ولدی


چگونگی ترابط عرفان و سیاست در سبک زندگی قرآنی و سبک زندگی مدرن

دوره 19، شماره 47، شهریور 1401، صفحه 223-243

10.22034/ra.2022.532021.2672

محمد بهزاد؛ مهدی شوشتری؛ علی سفیدیان


تحلیل ادله فقهی تعلق حق فرزندآوری به زوجین

دوره 18، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 239-266

10.22034/ra.2021.131857.2542

داود بصارتی؛ محمود حکمت نیا


نقدی بر انسان‌شناسی زن گرا در ادبیات با تأکید بر عاملیت و برابری زن در اسلام

دوره 18، شماره 46، اسفند 1400، صفحه 239-258

10.22034/ra.2022.526086.2632

رویا حسینی؛ ابولقاسم امیراحمدی؛ علی عشقی سردهی


واکاوی رفتار مجرمانه ناشی از انتقال بیماری کرونا

دوره 19، شماره 47، شهریور 1401، صفحه 245-264

10.22034/ra.2022.532820.2679

محمدابراهیم شمس ناتری؛ امیر باقرزاده گان؛ محمد مظفری


واکاوی مبانی نظری و فلسفی نظریه های توسعه منابع انسانی و مقایسه تطبیقی آن با آموزه های دین مبین اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.555833.2785

حسن کاویانی؛ مهدی محمدرضایی


نقد و بررسی دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی درباره ی حقیقت انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.558125.2799

مهدی زارعی کچوسنگی؛ علی اله بداشتی؛ رضا برنجکار


بررسی و نقد کمال انسان از منظر انسان‌شناسی پویشی، با تأکید بر آرای علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/ra.2023.1988542.2855

مهدی دانایی فرد؛ حسین حجت‌خواه


تحلیل دینی- فلسفی «نفخ روح» در انسان از دیدگاه استاد جوادی آملی و علامه جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22034/ra.2024.2019115.2957

محسن ایزدی؛ الهه خوش زبان