طراحی آموزشی حِکمی( حکمت بنیان) مبتنی بر رویکرد حکمی – اجتهادی برای تحقق انسان حکیم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

10.22034/ra.2023.1987498.2846

چکیده

طراحی آموزشی حِکمی مبتنی بر رویکرد بومی حکمی – اجتهادی مدل سازی شد . این مدل طراحی آموزشی پژوهش محور ، به طراح آموزش این امکان را می دهد تا مطابق با ابعاد یادگیری مطلوب مفروضات ، عادات و الگوهای ذهنی خود را در هر طراحی مورد بازبینی قرار دهد ، مدل یادگیری متناسب با موقعیت مطلوب خلق کندو با تفکر علمی طراحی انجام دهد. مدل طراحی آموزشی حِکمی ابتدا انسان مطلوب و سپس انسان محقق را تبیین و تفسیر می کند . هر مرحله مبتنی بر متدهای پژوهشی کیفی با کاوش در منابعی که می تواند انسان مطلوب و انسان محقق را تبیین نماید، اجرا می گردد و در نهایت تغییر انسان محقق به انسان مطلوب متناسب باعناصر طراحی آموزشی که شامل ابعاد یادگیری ، اهداف یادگیری، تبحرمعلم و شاگرد، تولید محتوا و انتخاب رسانه/ فرا رسانه، تدریس و ارزشیابی است تفسیر می شود، برای نمونه مبتنی بر مدل طراحی آموزشی حِکمی محقق نمونه ای ارایه داد. ابتدا با بررسی منابع، مطلوبیت ها مشخص و انسان مطلوب در این بررسی انسان حکیم تبیین گردید و عناصر طراحی آموزشی شامل تببین وتفسیر ابعاد یادگیری، اهداف یادگیری، تولید محتوا، نقش و تبحرمعلم و شاگرد، تدریس و ارزشیابی برای رسیدن به انسان حکیم طراحی گردید . این پژوهش اولین تلاش برای طراحی آموزشی مبتنی بر یک رویکر بومی است و در حد یک نظریه جدید نگاه متفاوت به ابعاد یادگیری دارد چرا که مبتنی بر ابعاد حکمت، فرا عقلانیت که تلفیق عرفان و فلسفه استدلالی است،طراحی شد و عناصر طراحی آموزشی نیز برای تحقق چنین ابعادی از یادگیری نسبت به تمام پارادایم ها و رویکردها ی موجود کاملا متفاوت طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hekmi instructional design based on the Hekmi-Ijtihad approach to becoming an Hekim human

نویسندگان [English]

  • Zahra jamebozorg 1
  • Abdolhosin khosropanah 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Professor of Philosophy at the Institute of Islamic Culture and Thought
چکیده [English]

Hekami educational design is based on the ruling-ijtihad approach, research is an opportunity for the educational designer to review his assumptions, habits and mental patterns in every educational design and to create a learning model suitable for the situation and conditions and with Mentality and scientific thinking of design. The training designer can explain and interpret the learning and dimensions of change in people according to the desired person by implementing its steps. The stages of Hekami educational design are designed in the first stage based on the explanation and interpretation of the ideal human being and the next stage is designed based on the explanation and interpretation of the researcher human being. Each stage is carried out with the methods of qualitative research by exploring the sources that can explain the desired person and the researcher, and then to explain and interpret the change of the researcher to the desired person, educational design elements that include the explanation and interpretation of learning dimensions, learning goals The role and skill of the teacher and student is to prepare content and select media/extra media, teaching and evaluation, inference and inference. In this study, the ideal human being was explained and the elements of educational design based on it were explained and interpreted. This research has been ongoing since 2017. In fact, the first educational design is based on a native perspective, and as a new theory, it provides a different look at the dimensions of learning and educational design compared to all existing paradigms and approaches. The researcher's concern was to first design an educational design model with a different perspective by using a native approach and then to suggest the appropriate desirability with the perspective of education and higher education in the country and the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • instructional design,, jurisprudential approach - ijtihad, learning dimensions, learning goals, content creation, teacher'
  • s role, student'
  • s role, teaching and evaluation, human researcher, desirable human