نویسنده = مهدی فلاح
تعداد مقالات: 2
1. وجوب و استحباب زکات اموال در اندیشه فقها

دوره 3، شماره 10، پاییز و زمستان 1385، صفحه 3-31

مهدی فلاح


2. حضانت اطفال در رویکرد فقهی و حقوقی

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1384، صفحه 7-27

مهدی فلاح