کلیدواژه‌ها = معرفت نفس
تعداد مقالات: 2
1. تقریر جامعه توحیدی بر اساس نظریه معرفت نفس محمدحسین طباطبایی

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-85

ابراهیم راستیان؛ محمد بیدهندی


2. بررسی مفهوم خودشناسی در دیدگاه امام علی(ع)

دوره 15، شماره 39، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-47

محمدعلی مشایخی پور؛ احد فرامرز قراملکی؛ هادی صادقی