ناکارآمدی «معرفت عرفانی منهای شریعت» از نگاه انسان شناسی اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

2 طلبه سطح سه حوزه علمیه قم

3 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران

10.22034/ra.2021.541815.2717

چکیده

برخی از عارف نمایان، پایبندی به احکام و آداب و مناسک خاصّ را در نیل به کمالات عرفانی غیرضروری برشمرده، بلکه با استناد به برخی آیات قرآنی به مخالفت با لزوم شریعت برخاسته است، پژوهش حاضر  در مقام از دفاع از عرفان راستین و با استناد به دلایل عقلی برون دینی و دلایل نقلی و آیات قرآنی به نقد عرفان منهای شرعت پرداخته وبه این نتیجه رسیده است که برای رسیدن به معرفت عرفانی، التزام به شرایع عملی ضروری بوده و دلایل مورد استناد مدعیان عرفان‌های شریعت گریز، سست  و نادرست است. روش این نوشتار  در گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و در تجزیه‌وتحلیل مطالب، شیوه تحلیلی انتقادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ناکارآمدی معرفت عرفانی منهای شریعت از نگاه انسان شناسی اسلامی

نویسندگان [English]

  • kavus roohi 1
  • Ebrahim Faraji 2
  • Seyed Mohammad bagher Ebadi 3
1 Associate Professor of Tarbiat Modarres University, Tehran
3 PhD Candidate of Quranic Sciences and Tradition Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The religion of Islam, having the most progressive laws in all human relations, including social life and man's relationship with God, with himself and with the nature, has long doubted the adherence to certain rules, regulations and customs in achieving theosophical perfections. It has also opposed the necessity of Shari'ah, by referring to some Qur'anic verses. The present study by using library method in data collection, and employing critical-analytical method in analyzing the text and citing extra-religious rational arguments and narrative arguments and Quranic verses, has concluded that in order to achieve theosophical knowledge, adherence to practical rules (ahkam) is necessary, and the arguments cited by the claimants of theosophy void of shari'a are weakly incorrect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theosophical Knowledge
  • Shari'؛ a
  • Theosophy void of Shari'؛ a
  • Moses and Khidr (a.s.)
  • Monasticism
  • the State of Certainty