مولفه های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری امام خامنه ای با تاکید بر فطرت انسان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه علوم سیاسی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ،قم، ایران

10.22034/ra.2022.538416.2708

چکیده

یکی ازمفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی که امروزه مورد توجه نظام های سیاسی قرار گرفته، مفهوم کارآمدی است، و هر نظام سیاسی به دنبال بیشینه کردن کار آمدی خویش می باشد، یقینا کارآمدی نظام اسلامی با توجه به اهداف حکومت مطلوب اسلامی، متفاوت از کارآمدی در نظام های غیراسلامی است؛ نظام جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنی نمی باشد، لذابا توجه به اهمیت، نقش و جایگاه رفیع رهبری در هدایت امور و تحقق اهداف نظام اسلامی، پژوهش به این سوال پاسخ می دهدکه :« مولفه های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری امام خامنه ای با تاکید برفطرت انسان چیست؟.» منظومه فکری حضرت امام خامنه ای (حفظ الله) در همه ابعاد متاثر از هستی شناسی،معرفت شناسی، انسان شناختی و جامعه شناسی ایشان و مبتنی بر فطرت می باشدو از طرف دیگر، از شاخص های مهم نظام حکومتی اسلام وتعالیم پیامبرو ائمه علیهم السلام، ابتنای آن بر فطرت انسانی است و برای شکوفاسازی فطرت ذاتی بشر آمده و می خواهد سرشت اولیه آدمی را، که مقتضی کمال و سعادت واقعی اوست و متعلق به جعل الهی وامری اصیل و حقیقی است،، لذا مولفه های کارآمدی نظام سیاسی همچون (استقلال،آزادی، اخلاق و معنویت، علم و پژوهش، وحدت، عدالت و... )در منظومه فکری ایشان برگرفته از فطرت انسان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of the efficiency of the provincial system in Imam Khamenei's intellectual system with emphasis on human nature

نویسندگان [English]

  • hasan naeimabadi 1
  • mehdi motaharni 2
  • Reza parizad 2
1 PhD student, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the efficiency components of the provincial system based on human nature in the intellectual system of Ayatollah Khamenei.

The main question of the present article is "What are the components of the efficiency of the provincial system based on human nature in the intellectual system of Ayatollah Khamenei?"

Also, the present study is based on the hypothesis that the formation and foundation of the Islamic Revolution and also his thoughts are based on human nature and religious beliefs. Obviously, these components and indicators are also based on the Islamic model.

The research method was descriptive-analytical and the results showed that since the Islamic Republic was based on the theory of Islamic government in the era of absence and based on religious democracy, according to this theory, the legitimacy of the religious democracy on three principles of religious authority; People's satisfaction and choice is firm

In order to achieve the goals, it must be considered as an efficient system in the stage of thought and action, so in the intellectual system of the leadership of the Islamic Revolution, the principle of efficiency has a special place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Provincial system
  • nature
  • legitimacy
  • acceptability
  • efficiency and effectiveness