چگونگی نفوذ شیطان در قوای ادراکی آدمی و اقسام کنش‌های آن از منظر قرآن با تاکید بر نظر امام خمینی (ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی علوم قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 استاد گروه علوم قرآنی دانشگاه قم

10.22034/ra.2019.98327.2275

چکیده

بر پایه عناوینی که در قرآن و نصوص دینی بر کنش های شیطان در وجود آدمی اطلاق شده است می توان به تنوع و چگونگی این کنش ها پی برد؛ از این منظر، اضلال و اغوای شیطان از طریق وهم و خیال و حس در قالب تدلیس، تلبیس، تسویل، تاییس و تسویف برای آدمی پیش می آید. قلب آدمی کانون القاء و هجمه شیطان است که از طریق اندام ها و قوای حسی و شیطنت وهم رخ می دهد. نیل به معرفت توحیدی از طریق حجت درون و برون که غایت آفرینش انسان دانسته شده و مدیریت و اشراف عقل بر کارکرد قوای ادراکی راه مقابله با نفوذ شیطان است. امام خمینی (ره) در این مقابله بر لزوم نظارت و کنترل قوه خیال و نیز بر تقویت و امارت عقل بر وهم تاکید ورزیده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

چگونگی نفوذ شیطان در قوای ادراکی آدمی و اقسام کنش‌های آن از منظر قرآن با تاکید بر نظر امام خمینی (ره)

نویسندگان [English]

  • Hosein Salemi 1
  • Seyed Reza Moaddab 2
1 مربی علوم قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
2 استاد گروه علوم قرآنی دانشگاه قم
چکیده [English]

بر پایه عناوینی که در قرآن و نصوص دینی بر کنش های شیطان در وجود آدمی اطلاق شده است می توان به تنوع و چگونگی این کنش ها پی برد؛ از این منظر، اضلال و اغوای شیطان از طریق وهم و خیال و حس در قالب تدلیس، تلبیس، تسویل، تاییس و تسویف برای آدمی پیش می آید. قلب آدمی کانون القاء و هجمه شیطان است که از طریق اندام ها و قوای حسی و شیطنت وهم رخ می دهد. نیل به معرفت توحیدی از طریق حجت درون و برون که غایت آفرینش انسان دانسته شده و مدیریت و اشراف عقل بر کارکرد قوای ادراکی راه مقابله با نفوذ شیطان است. امام خمینی (ره) در این مقابله بر لزوم نظارت و کنترل قوه خیال و نیز بر تقویت و امارت عقل بر وهم تاکید ورزیده اند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • امام خمینی(ره)
  • مقابله با شیطان
  • راه ‌های نفوذ شیطان؛ شیطان و قوای ادراکی