کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
تعداد مقالات: 6
2. دیالکتیک تنافع (مبتنی براندیشه سیاسی امام خمینی(ره))

دوره 5، شماره 17، پاییز و زمستان 1387، صفحه 215-245

محمود پروانه


3. الگوی مدیریت سیاسی امام(ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 13، پاییز و زمستان 1386، صفحه 21-47

ابوالحسن حسین زاده


4. جایگاه اخلاق در مدیریت سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 11، بهار و تابستان 1386، صفحه 29-55

ابوالحسن حسین زاده


6. تاریخ و هویت جنبش دانشجویی ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1384، صفحه 127-155

مرتضی شیرودی