کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
تعداد مقالات: 7
1. چگونگی نفوذ شیطان در قوای ادراکی آدمی و اقسام کنش‌های آن از منظر قرآن با تاکید بر نظر امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

حسین سالمی؛ سیدرضا مؤدب


3. دیالکتیک تنافع (مبتنی براندیشه سیاسی امام خمینی(ره))

دوره 5، شماره 17، پاییز و زمستان 1387، صفحه 215-245

محمود پروانه


4. الگوی مدیریت سیاسی امام(ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 13، پاییز و زمستان 1386، صفحه 21-47

ابوالحسن حسین زاده


5. جایگاه اخلاق در مدیریت سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 11، بهار و تابستان 1386، صفحه 29-55

ابوالحسن حسین زاده


7. تاریخ و هویت جنبش دانشجویی ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1384، صفحه 127-155

مرتضی شیرودی