بررسی و نقد نظریه رنجمندی انسان با تأکید بر تحلیل آیه چهارم سوره بلد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی

10.22034/ra.2021.127618.2519

چکیده

همه انسان‌ها تجاربی از رنج در زندگی خود دارند به همین دلیل رنج همواره یکی از دغدغه‌های پژوهشگران حوزه انسانی بوده است. مسئله مقاله حاضر این است که بر اساس دلایل قرآنی، عقلی و وجدانی آیا می‌توان گفت انسان‌ها اغلب یا همواره در رنج هستند. آیه چهارم سوره بلد - لقد خلقنا الانسان فی کبد - نظریه غلبه رنج در زندگی را به‌ظاهر تأیید می‌کند. این مضمون - رنج طبیعی و مستمر انسان در زندگی - توسط آیات دیگری نیز تأیید می‌شود. از سوی دیگر آیاتی که دائماً نعمت‌های گوناگون و وسعت رحمت الهی را متذکر می‌شود - باتوجه‌به اینکه بهره‌مندی از هر نعمتی لذتی را به دنبال دارد - چهره دیگری از زندگی پیش‌رو می‌گذارد. برای جمع بین این دو دسته آیات بر اساس دلایل عقلی و نقلی، سه راهبرد پیشنهاد شده است. تفکیک بین رنجمندی و احاطه رنج‌ها در زندگی، غلبه نعمت‌ها بر رنج‌ها و اصل ذومراتب بودن لذت و رنج، راهبردهای این مقاله هستند، در نتیجه نشان داده شد، بر اساس آموزه‌های قرآنی، دلایل عقلی و فلسفی و شواهد وجدانی، لذت‌ها حتی در زمان ابتلا به رنج‌ها غلبه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontological Foundations and Principles of Revolutionary System; Underlining the Role of Perfect Man

نویسنده [English]

  • Gholamhussein Gerami
Assistant Professor In Department of Theoretical Foundation of Islam.
چکیده [English]

Some general religious propositions about “Existence” serve as the roots and the bases for all instructions and reactions in the revolutionary system. In fact, these general propositions are the ontological underpinnings of the revolutionary system which include belief in monotheism, belief in resurrection, belief in prophecy, belief in Velayat (authority of jurists), and belief in justice. From the heart of these underpinnings, some general propositions are extracted which serve as the permanent principles of the Revolutionary system. To approach an ideal Velayat system of government and survival of the revolutionary system, building upon ontological foundations and principles of the system, some macro-strategies can be suggested; 1. Designing idealistic and supreme objectives of the revolutionary system 2. Recognizing the functions of religion, development of system’s jurisprudence, and applying religion in social arenas, 3. Underlining the centrality of Velayat in the survival of the revolutionary system and realization of new Islamic civilization, 4. Expanding justice and fulfilling social welfare and security. The author has adopted an analytical - descriptive methods, backed by Quranic verses and their supporting tradition. In all phases of the research, appropriate behavioral models of the perfect man are presented.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • Islamic Civilization
  • Foundations
  • Principles
  • Monotheism
  • Justices
  • Meaningfulness
  • Perfect Man