اصول اخلاقی انتشار مقاله

 تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه و فرم عدم تعارض منافع با امضای همه نویسندگان در سامانه الزامی است.

 

این مجله از قوانین COPE تبعیت می نماید.

 

اصول اخلاقی نشریه:

 1. رعایت اخلاق و امانت داری در پژوهش و حفظ امانت داری؛ 

 2. رعایت حقوق معنوی دیگران؛ 

 3. رعایت صداقت و حقیقت جویی در پژوهش؛ 

 4. پژوهش ها باید مبتنی بر نیاز جامعه باشد؛

 5. عدم استفاده از منابع مشکوک و فاقد اعتبار علمی؛

 6. ارائه درست داده های دیگران؛

 7. حرکت در جهت فرهنگ نوآوری در پژوهش؛

 8. پرهیز از شهرت گرایی و شتاب زدگی در مقالات؛

 9. عدم استفاده از منابع مشکوک و فاقد اعتبار علمی در مقالات و پژوهش ها.

 

سرقت علمی

پس از  ثبت مقاله در سامانه مجله، با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع رسانی خواهد شد؛  بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتیکه نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‎اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لازم است مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است. بنابراین مجله با نرم افزارهای خاص و مورد تایید وزرات علوم میزان مشابهت مقالات را مورد بررسی قرار می دهد.

 

و در ادامه موارد زیر نیز مورد توجه است...

 

1. مقاله‌هایی که برای چاپ ارسال می‌گردد، نباید قبلاً در نشریات دیگر به‌چاپ رسیده باشد، یا همزمان برای نشریات دیگر ارسال شده باشد. این تعهد تا پایان پاسخ نهایی و رسمی در این مجله به‌قوت خود باقی است.

2. مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

3. پذیرش و چاپ نهایی مقاله، مشروط بر تأیید شورای تحریریه نشریه است و نشریه در ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­های پذیرش شده آزاد است.

4. هنگام ارسال مقاله تعهدنامه موجود در سامانه تکمیل گردد و رزومه علمی نویسندگان ضمیمه شود و در صورت عدم صحت اطلاعات یا عدم پایبندی به تعهدنامه، نشریه از ادامه همکاری با نویسندگان در آن مقاله و مقالات آتی‌ معذور است.  

5. نشریه درصدد چاپ و انتشار مقالات علمی – پژوهشی، مسئله‌محور و نوآورانه باشد.

6. مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده­ سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست در هنگام ارسال، نام همه نویسندگان با اطلاعات دقیق از آنها را در سامانه ثبت نماید

7. در صورتی که مقاله بر اساس نظر داوران نیارمند اصلاح باشد، لازم است مؤلف در مدت مقرر درباره اعمال اصلاحات اقدام نماید. چنانچه از زمان مقرر بگذرد، نشریه تعهدی برای پیگیری مقاله نخواهد داشت.

8. قبل از انتشار چاپی اثر، فایل نهایی مقاله توسط نویسنده مسؤول مقاله تأیید خواهد شد .

9. چنانچه مقاله در فرآیند داوری قرار گیرد و به هر دلیل نویسنده از ادامه همکاری انصراف دهد، لازم است هزینه های ارزیابی توسط نویسنده به دفتر نشریه پرداخت گردد.

 

 

 

  • این نشریه در صورت مشاهده هر گونه تخلف پژوهشی بر اساس دستوالعمل کمیته اخلاق نشر(COPE) عمل خواهد کرد.

 

  • دستورالعمل کمیته اخلاق نشر(COPE) از اینجا  قابل دریافت است.