اخبار و اعلانات

اطلاعات نشریه

کشور محل چاپ :ایران ناشر: انتشارات مجتمع شهید محلاتی فرمت:  چاپی و الکترونیکی شاپای چاپی: 6042-2251 قابل دسترسی از:  magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی نوبت‌های چاپ:دوفصلنامه دسترسی قبلی:بلی زبان مجله:فارسی (چکیده انگلیسی) حوزه  تخصصی:فلسفه و کلام هزینه ارزیابی مقاله: 500/000 ریال هزینه چاپ مقالات: 1/500/000 ریال نوع مجله:علمی- پژوهشی دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی نمایه شده:بلی نوع  داوری:داوری بدون نام و حداقل 2 داور زمان داوری:حداقل 5 هفته ایمیل مجله: ensanpajoohi@yahoo.com

مطالعه بیشتر

شماره تماس

شماره تماس دفتر نشریه  02531124424

مطالعه بیشتر