درباره نشریه

انسان پژوهی دینی می­ تواند با تعمیق و توسعه معرفت نسبت به انسان، بنیاد محکمی را برای مطالعات در شاخه­ های مختلف علوم انسانی تأمین نماید و به بومی­ سازی علوم انسانی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، مدد رساند. افزون بر آن رونق مطالعات انسان پژوهانه دینی سبب ایفای نقش فعال در تعامل با محافل جهانی در زمینه علوم انسانی می ­شود و جامعه علمی را از مصرف یک سویه فکر غیر دینی به تعادل سوق می ­دهد.

مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی با هدف اشاعه یافته ­ها و اطلاعات علمی در زمینه ­های مختلف انسان پژوهی دینی و فراهم ساختن بستر مناسب برای بررسی، ارزیابی و نقد آثار و عملکرد مکاتب موجود در حوزه انسان شناسی، اقدام به راه اندازی و انتشار نشریه « انسان پژوهی دینی » نموده است.

در این راستا با اعلام آمادگی جهت چاپ مقالات علمی، از اساتید و محققین دانشگاه­ ها  و حوزه ­های علمیه دعوت می­ نماید مقالات خود در این زمینه را  به نشانی نشریه ارسال نمایند.