درباره دوفصلنامه

انسان پژوهی دینی (علمی - پژوهشی)

 • کشور محل چاپ: ایران
 • رتبه در وزارت علوم: ب
 • درجه: Q1
 • ضریب تاثیر0.167
 • ناشر: مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی: 6042-2251
 • قابل دسترسی از:  magiran.com, noormags.ir, sid.ir, …
 • درصد پذیرش مقالات: 12%
 • وضعیت چاپچاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپدوفصلنامه
 • دسترسی قبلی: بلی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصیفلسفه و کلام
 • هزینه چاپ مقاله: دو میلیون ریال
 • نوع مجلهعلمی- پژوهشی
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نمایه شده: بلی
 • نوع  داوریداوری بدون نام و حداقل 2 داور
 • زمان پذیرش316
 • تعداد مقالات ارسال شده: 1,949
 • تعداد مقالات پذیرفته شده: 230
 • درصد پذیرش: 12%
 • تعداد مشاهده مقالات: 2,323,951
 • تعداد دریافت مقالات: 492,750
 • ایمیل مجلهensanpajoohi@gmail.com
 • در پیام رسان ایتا: ensanpajoohi@

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد

و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

بر اساس مجوز شماره 233405/3 تاریخ 1391/11/15 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوفصلنامه انسان پژوهی دینی دارای رتبه علمی – پژوهشی است.

و در فرآیند ارزیابی سال ۱۴۰۱ کمیسیون نشریات وزارت علوم، موفق به کسب رتبه ب شده است.

طبق مصوبه هیأت تحریریه نشریه

از تاریخ 1402/10/12، هزینه ارزیابی و چاپ مقالات، از نویسندگان اخذ خواهد شد.

هزینه ارزیابی مقالات: 2/000/000 ریال          هزینه چاپ: 3/000/000 ریال

شماره تماس: 02531124424 - 02531125163

 

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 50، علمی پژوهشی، اسفند 1402، صفحه 5-255 

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان