داوران

راهنمای داوران

داوران می‌بایست  نظرات خود را در قالب یک فرم یا به صورت تفصیلی در مورد مقالات بیان کنند. برای ایفای این نقش، سامانه نشریه امکانات پویایی را در اختیار داوران قرار داده است.

برای آغاز به داوری، پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور، وارد صفحه شخصی می‌شوید. از منوی سمت چپ همان صفحه، وارد صفحه اختصاصی داور شوید.

در این صفحه، سه گزینه وجود دارد:

  • مقالات جدیدی که برای داوری ارسال شده است و هنوز باز نکرده­اید.
  • مقالات در حال داوری که در مراجعات قبلی ناتمام گذاشته اید و می‌توانید دوباره باز کنید و فرآیند داوری را کامل کنید.
  • مقالات داوری شده، فهرست (سوابق) مقالات داوری شده می‌باشد که می توانید نظر قبلی را تغییر دهید!

فرض کنیم که مقاله جدیدی برای شما ارسال شده است. این مقاله‌ها در بالای صفحه فهرست می‌شوند و در کنار هر مورد، یک کد اختصاصی درج شده است. روی این کد کلیک کنید تا مشخصات مقاله باز شود. با کلیک بر روی کد مقاله می توانید توضیحات سردبیر، چکیده مقاله و کادر مخصوص درج نظر اولیه خود را رویت کنید.

در مرحله اول فقط از شما خواسته می شود که آمادگی خود را برای داوری اعلام کنید؛ می‌توانید گزینه قبول می‌کنم یا قبول نمی‌کنم را انتخاب کنید. تنها پس از پذیرش انجام داوری است که می‌توانید متن کامل مقاله را مشاهده کرده و نظر خود را درباره آن در سامانه درج کنید. در سامانه مدیریت نشریه داور می‌تواند:

  • یک یادداشت اختصاصی برای نویسنده بنویسد.
  • یک یادداشت اختصاصی برای سردبیر بنویسد.
  • فرم اختصاصی ارزیابی را باز کرده و آن را پر کند.
  • یک فایل ویرایش شده یا همراه با یادداشت‌ها و حاشیه‌نویسی را از طریق سامانه برای سردبیر ارسال کند. اغلب ارزیاب‌ها ترجیح می‌دهند نظر خود را در حاشیه مقاله درج کنند.

 

 

داوران شماره جاری: دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1399

 

حسن

ابراهیمی

استادیار

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

مرضیه

اخلاقی

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

رضا

اکبری

استاد

استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه امام صادق علیه السلام

محمد

الله نیا

استادیار

مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

محمد

بهزاد

استادیار

استادیار

حسن

تلاشان

استادیار

مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

مهدی

جلالوند

استادیار

استادیار فلسفه مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

رضا

حاج خلیلی

استادیار

مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

حمید

حبیبی

استادیار

مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

سیدمحمد

حیدری خورمیزی

استادیار

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

عین اله

خادمی

دانشیار

دانشیار دانشگاه شهید رجایی

غلامرضا

خوش نیت

استادیار

دانشکده شهید محلاتی

محمد

دهقانی

استادیار

دانشکده شهید محلاتی

ابوذر

رجبی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی

محسن

شیراوند

استادیار

دانشگاه اصفهان

فاطمه

صادق زاده

دانشیار

دانشیار دانشگاه امام صادق

عبداله

صلواتی

   

اسحاق

طاهری

استاد

استاد فلسفه مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

روح الله

عباس زاده

استادیار

استادیار گروه فرهنگ و رسانه مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

احمد

عزیزخانی

استادیار

استادیار دانشگاه اصفهان

قربان

علمی

دانشیار

دانشیار دانشگاه تهران

ابوالحسن

غفاری

دانشیار

دانشیار گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

سلمان

قاسم نیا

استادیار

دانشکده شهید محلاتی

محمدحسن

قدردان قراملکی

دانشیار

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

رضا

کرمی

استادیار

استادیار دانشگاه پیام نور تهران

نجف

لک زایی

استاد

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم

مسلم

محمدی

استادیار

کلام، دانشکده الهیات دانشگاه تهران

علی اکبر

محمدی گراشی

استادیار

استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

عبدالله

معتمدی

دانشیار

عضو هیئت علمی

امیرحمزه

مهرابی

استادیار

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم

رحیم

میردریکوندی

استادیار

استادیار کروه روانشناسی موسسه امام خمینی

علیرضا

میرزایی

سایر

مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

محمد جواد

نجفی

دانشیار

دانشیار دانشگاه قم

مهدی

هادی

سایر

مدرس مجتمع شهید محلاتی