تحلیل ادله فقهی تعلق حق فرزندآوری به زوجین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب

2 استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

10.22034/ra.2021.131857.2542

چکیده

برخی دیدگاه­ها حق فرزندآوری را به مرد و برخی دیگر آن را به زن اختصاص داده است و در هر کدام از آنها برای اثبات تعلق حق فرزندآوری به یکی از زن یا مرد به پاره­ای از ادله­ی فقهی استناد شده است. آنچه به­عنوان دیدگاه جامع به­نظر می­رسد، تعلق حق فرزندآوری به زوجین به عنوان یک حق مشترک است. این دیدگاهِ جامع نیازمند پژوهش و اثبات است و هدف از نگارش مقاله­ی حاضر اثبات تعلق حق فرزندآوری به زوجین است. در این مقاله که به روش تحلیلی‌­-تبیینی سامان یافته، ابتدا مقتضای ذات و اطلاق عقود به طور عام و عقد نکاح به طور خاص- به جهت نقشی که در تعلق فرزندآوری به زوج یا زوجه یا زوجین دارند- مفهوم شناسی شده، سپس دیدگاه قائلین به تعلق حق فرزندآوری به طور اختصاصی به مرد یا زن نقد و بررسی و اثباتِ دیدگاه جامع­تر امکان­سنجی شده است. مهم‌ترین نتایج پژوهش پیش‌رو این است که حق فرزندآوری می­تواند به زوجین تعلق داشته باشد و آنچه در اثبات تعلق فرزندآوری به زوجین به عنوان یک حق مشترک مؤثر است، اموری همچون «مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم»، «نصوص شرعی» و «فهم عرفی از عقد نکاح دائم» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Jurisprudential Proofs on Couples’ Right of Childbearing

نویسندگان [English]

  • Davoud Besarati 1
  • Mahmood Hekmat Nia 2
1 PhD Candidate of Islamic Law and Jurisprudence, University of Religions and Denominations.
2 Professor in Department of Islamic Law and Jurisprudence, Research Institute for Islamic Culture and Thought.
چکیده [English]

In some views, the right of childbearing is recognized for men while some others have reserved the right for women. To submit evidences on their stance, each group has relied upon a number of evidences. Yet, a more comprehensive view has reserved this right for couples jointly. However, this later view needs validation and further research. Thus, this study is an analytical-explanatory endeavor to conceptualize the necessities of contracts in general and marriage contract in particular to uncover the role of man, wife or couples in their rights of childbearing. Then, the views of those who hold the right for either man or wife was critically scrutinized and the possibility of adopting a more comprehensive view for reserving the right for couples was evaluated. Research findings showed that childbearing right can be attributed to couples and this view can be substantiated through necessities of permanent marriage contract, divine sources, and normative understanding of permanent marriage contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childbearing right
  • Couples’ Joint right
  • Necessities of Marriage Contract Nature
  • Necessities of Marriage Contract Generality