ارتداد رازگونه ؛ کند و کاوی در عرفان سیاسی یهود

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد عرفان سیاسی

چکیده

       آئین یهود نیز به سان تمامی ادیان الهی ، از معارف باطنی که در متون مقدس و تعالیم آسمانی پیامبران ریشه دارد بهره مند است و عرفان کابالا یا قبالا ، نماینده عرفان یهود شناخته می‌شود. این شاخه از عرفان نیز به نوبه خود آمیختگی با حقایق و غیرحقایق یافته و این پیچیدگی در هنگام ورود به صحنه اجتماعی و سیاسی ، پررنگ تر می شود.
       «ارتداد رازگونه» همواره به عنوان نوعی تقیّه فعال و نه منفعل ، و نیز به عنوان پدیده ای سیاسی با توجیهات عمیق عرفانی در آئین قبالای یهود ، یکی از راههای مؤثر در کنار زدن رقبا و دشمنان یهود مطرح بوده که البته لطمات آن علاوه بر گریبان گیر کردن سایر ابناء بشر و ادیان الهی، دامان یهودیت متشرع و حقیقت جو را نیز گرفته است. ورود پولس یهودی به آئین مسیحیت، ورود مشکوک ابوهریره و کعب الاحبار به اسلام ، نیز تحلیل فرقه های ساخته و پرداخته یهود از جمله وهابیت و بابیت و بهائیت ، همچنین فراماسونری و گسترش آن در تمام دنیا بویژه بلاد اسلامی و حتی فروپاشی امپراطوری مسلمان عثمانی که در تمامی آنها ردپای یهودیان و مسلمانان یهودی‌زاده و مسلمان نماهای زیادی یافت می شود، در قالب موضوع «ارتداد رازگونه» قابل طرح و بررسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The secret-like heresy, an analysis in political mysticism of Judaism

نویسنده [English]

  • Mohammad Behzad Kermani
کارشناس ارشد عرفان سیاسی
چکیده [English]

Just as any Divine religion, Judaism includes some inner teachings originating from revelation and Divine teachings of prophets. Kabbalah is known as Jewish mysticism. The branch of knowledge is a mixture of true and false matters; the very fact that when regarding its political and social effects, would become more clear.
    The secret-like heresy, always considered as an active pretence and as a political phenomenon mystically justified in Kabbalah, has been an effective agent against Judaism rivals and enemies. The phenomenon has been harmful to all human kinds including the followers of true Judaism. The suspecting entrance of such Jewish figures as Pollos, Abu Horayreh and Ka, bol Ahbar in Christianity and Islam, such sects like Vahhabiyat, Babiyat and Bahaeeyat as well as Freemasonry and its spreading all over the world, particularly its concentration on Muslem communities and even collapsing of Ottoman Empire can be justified as the effects of the secret-like heresy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judaism
  • Kabbalah
  • Political Mysticism
  • secret-like heresy