مفهوم انحطاط در اندیشه سیاسی اسلام و ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی

چکیده

انحطاط از آن رو که همواره در جهان اسلام، حیات و ممات داشته، موضوع جدیدی به شمار نمی آید ولی طی چند سده اخیر، جلوه های تازه ای از آن پیدا شده که آن را در کانون گفت و گوهای اندیشمندان سیاسی مسلمان و سیاست مداران دول اسلامی قرار داده و از این رو، اهمیتی مضاعف یافته است. به بیان دیگر، بی ثمر بودن تلاش های نظری و عملی مسلمانان در حل پروژه انحطاط و ممانعت های آشکار و پنهان کشورهای استعماری غربی در توسعه کشورهای مسلمان، بر اهمیت این موضوع افزوده است و لذا انحطاط، عمده ترین مسأله جهان اسلام باقی مانده است، اما همچنان  اختلافات دامنه داری بر سر راه بیرون رفت از انحطاط در جهان اسلام وجود دارد. ریشه این اختلافات می تواند بسیار باشد که یکی از آن ها و شاید مهم ترین آن، ابهام در مفهوم انحطاط است، موضوعی که تاکنون مورد معارضه جدی قرار نگرفته و لذا، مقاله پیش رو می کوشد با مراجعه به چند اثر مکتوب ماندگار در اندیشه سیاسی مسلمانان، پاسخی برای آن بیابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The meaning of decadence in the political thought of Islam and Iran

نویسنده [English]

  • Morteza Shiroodi
عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی
چکیده [English]

Decadence cannot be regarded a new subject-matter; it, however, has become appear in some new modes and, therefore, focused on in discussions made by Muslim scholars and men of politics. In other words, since all theoretical and practical efforts made by Muslims to solve the problem, have been proved fruitless and a great number of obstacles has been put on the way by western colonialists, the subject has been of additional importance today. Regardless of the efforts of Muslims, there are many differences on the subject in Muslim worlds. Perhaps one can know an ambiguity in the meaning of decadence as the most essential cause. Therefore the author, relying on some permanent works in the field of political thought of Muslims, has intended to present a clear meaning for the word.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decadence
  • decline
  • falling
  • Ibn Khaldun and Tabataba`i