مبانی انگیزشی در اسلام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

مربی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

در این مقاله پس از ارائه نظرات اندیشمندان اسلامی راجع به انگیزش و عوامل مؤثر بر عمل انسان ، بر اساس برداشتی مدیریتی از یک حدیث، حضرت علی(ع) به معرفی مدل واره ای برای نظریه انگیزشی در اسلام پرداخته است( نهج البلاغه، حکمت 237). در آن حدیث  انسان ها در نوع  عمل و عبادت  به سه دسته­« تجار» ، « بندگان» و«آزادگان» تقسیم شده اند. با ترکیب این سه­تیپ، هفت نوع شخصیت بازشناسی گردید که متأثر از عوامل محیطی و درونی در زمان های گوناگون تغییر حالت می دهند.جواز تعمیم مفاد حدیث به مباحث مدیریتی، ویژگی های مدل ارائه شده،امکان سنجی رتبه بندی عوامل،  سطوح کاربرد مدل و تبیین ویژگی های این مدل بر اساس مفاهیم عمده تئوری آشوب ، از جمله مباحثی هستند که به اختصار مورد بحث قرار گرفته اند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The foundations of motivation in Islamic teachings

نویسنده [English]

  • Amir Hamzeh Mehrabi
مربی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
چکیده [English]

This paper, having presented Muslim scholar's views on motivation and the agents causing human actions and relying on a passage by Imam Ali, has introduced a model for Islamic theory of motivation. The passage relied on has classified people in three groups on the basis of their form of action and worship: the merchant, the slave and the free.
The author, adding the groups to one another, has introduced seven types of responsibilities. It is viewed that these types are caused and changed by the environmental and subjective agents.
Among the matters dealt with in the paper, are the properties of the introduced model, the possibility of arranging the agents in different grades, the levels in which the model can be used and the justification of its properties based on the fundamental conceptions chaos theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Intention
  • Worship
  • Muslim
  • Butterfly effect