قبالا یا کابالا، معرفی اجمالی عرفان یهود

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد عرفان اسلامی

چکیده

عرفان هر دینی، تعالیم باطنی و مُخّ و اساس معرفتی است که آن دین ارائه می­دهد. تعالیم عرفانی دین یهود نیز تحت عنوان «قبالا یا کابالا» مطرح است که برخی این نام را به تمام سنّت عرفانی یهود اطلاق می­دارند و برخی آن را به لحاظ زمانی مرحله واسط و البته اصلی عرفان یهود که میان مرحله متقدّم یعنی«مرکابا» و مرحله متأخر یعنی «حسیدیسم» شکوفا شد، به حساب می­آورند. تأثیرات و تأثّرات این عرفان از عرفان اسلامی و مسیحی در دوره اوج شکوفائی آن قابل انکار نیست. نکته قابل تأمل در همه عرفان ها، لغزش یافتگی در برخی زوایا است که منجر به تبدیل نقش تعالی بخش آن به سقوط می­شود و عرفان یهود نیز از این آسیب در امان نبوده است و لطمات ناشی از آن را نیز علاوه بر یهود، سایر ابنای بشر متحمل شده اند و این خود به تنهائی ضرورت بازشناسی این نحله عرفانی را گوشزد می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kabalah, Jewish mysticism

نویسنده [English]

  • Mohammad Behzad Kermani
کارشناس ارشد عرفان اسلامی
چکیده [English]

Mysticism commonly found in every religion, includes esoteric aspects of religious teachings. Kabbalah is a discipline and school of thought discussing the mystical aspect of Judaism. Some have thought Kabalah to include all mystical tradition of Judaism; while some other have known it as a middle stage arising after the prior stage, Merkabah, and before the posterior one, Hasidism. This mystical school of thought surely has influenced on and has been affected by both Christian and Islamic mysticism during its flourishing. It should be deeply noticed that nearly all mystical thoughts have been inverted in some aspects whereof serious damages occurred. Such has been the case of this school of thought. The domain of the damages has been extended to such a limits that all nations have damaged by it and it is the very fact for reconsidering it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jewish mysticism
  • Kabalah
  • Merkabah
  • Hasidism