آثار و کارکردهای معنویت در جنگ های صدر اسلام و تشابه آن با موازین بین المللی امروز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزش

چکیده

مطالعه و دقت پیرامون آداب جنگ در اسلام این حقیقت را آشکار می‏کند که آنچه امروزه در نظام حقوق بین‏المللی مورد تأکید قرار گرفته، چهارده قرن پبشتر در متن تعالیم اسلام وجود داشته است. اهمیت این امر به خصوص از این جهت است که در آن روزگار نه نامی از حقوق بشردوستانه - قواعد مربوط به رعایت حقوق بشر در زمان جنگ - در میان بود و نه محتوای آن مورد نظر.با توجه به گستردگی این مقررات و مباحث مرتبط با آن، در این مقاله صرفا به برخی از آداب جنگ در اسلام یا مظاهر تقوای جنگی و مقایسه آنها بااصول حقوق بشر دوستانه امروز اشاره شده‏است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects and efficiencies of spirituality in the early wars of Muslims and its international authority today

نویسنده [English]

  • Hadi Asayi
کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزش
چکیده [English]

Noticing Islamic canons on war, one would apparently find that what is internationally agreed with and emphasized in the field today had been considered in Islam fourteenth centuries ago. The magnitude of the point would become more appear when one notice that there would be never found any idea in the field then. In this paper, special cases of Islamic canons of war called symbols for abstinence in war, have been comparatively focused on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • announcing war
  • prisoner of war
  • war crimes