نقش سیاق در تفسیر قران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

مفسران گرانقدر قرآن کریم از صدر اسلام تا کنون تلاش های فراوانی برای تفسیر قرآن کریم وفهم وارائه معنای مراد خداوند تعالی از قران داشته اند. در این راه با استفاده از احادیث پیامبر گرامی اسلام (ص) ودیگر بزرگان و مراجعه به شأن نزول ها ؛ از علوم عقلی ونقلی وادبی نیز در این جهت بهره برده اند.
یکی از راههای بسیار موثر ومطمئن برای رسیدن به معنای واقعی  قرآن کریم، توجه به سیاق آیات آن است. گاهی یک کلمه یا جمله ویا عبارت به تنهایی در نظر گرفته و معنا می شود . زمانی نیز همین کلمه یا جمله یا عبارت در ضمن کلمات وجملات وعبارات دیگر است ومعنای آن با توجه به سیاق، آشکار می شود توجه به سیاق تأثیر فراوانی در رسیدن به معنای مورد نظر دارد.در مقال حاضر تلاش برآن است که نقش سیاق در تفسیر قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of context in interpreting Quran

نویسنده [English]

  • Jaafar Taban
استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
چکیده [English]

Great exegesists of Quran from the early time have sought to comment, understand and present what is meant in words and verses. Such being the case, they have used prophetic sayings and the grounds of revealing verses.
     One of the most certain way for the purpose has been counted to be paying attention to the context of the holy verses. When commenting holy Quran, one may consider words, sentences and expressions in isolation and separately. This way, however, can not lead to perceiving the real meaning of the verses. It is, therefore, necessary for exegesists to regard the context in which the words are used. In this way, we understand that context is of essential part in interpreting the verses and this is what the paper has intended to describe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpreting Quran
  • context and style
  • context of verses