الگوی مدیریت سیاسی امام(ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

اندیشمندان ومدیران برجسته دنیا با نظریه های خویش، رهیافت های متعددی را در جهان مدیریت، پایه گذاری وتقویت نمودند که مهمترین آنها را می توان در پنج رهیافت خلاصه نمود:
1- رهیافت سنتی (کلاسیک) 2- رهیافت منابع انسانی (نئوکلاسیک) 3- رهیافت کمی وعلمی 4- رهیافت سیستمی واقتضائی 5- رهیافت جامع وپویا
اداره جهان پرتلاطم امروز،ضمن بهره گیری از تجارب واندوخته های علمی ومکاتب مختلف مدیریتی، نیازمند طراحی واجرای الگوهای منظم و کارامد مدیریتی جهت اداره جوامع، نظام ها، سازمان ها، نهادها، شرکت ها و... می باشد.  در یک جمع بندی از همه مکاتب می توان مهمترین عناصر و ارکان یک الگوی مدیریتی را در پنج اصل ذکر نمود:1- برنامه ریزی 2- تصمیم گیری 3- سازماندهی 4- هدایت(رهبری، انگیزش وارتباطات) 5- کنترل ونظارت.
حضرت امام خمینی(ره) رهبر ومدیری که بدون داشتن تحصیلات آکادمیک مدیریتی، با الهام از تعالیم مدیریتی اسلام و بینش ومنش خارق العاده مدیریتی و سیاسی خویش، در حالی  بیش از ده سال به اداره نظام نوپا ی اسلامی پرداختند که تحت شدید ترین فشار وتهدیدات داخلی وخارجی قرار داشت و به زعم بسیاری از تحلیلگران بایستی این نظام در همان سال های آغازین از ادامه حرکت باز می ماند. در این مقاله ، مهمترین عناصر الگوی مدیریتی حضرت امام(ره) شامل1- برنامه ریزی 2- تصمیم گیری 3- سازماندهی 4- هدایت(رهبری، انگیزش وارتباطات) 5- کنترل ونظارت تبیین می گردد.
لازم به ذکر است هرچند به ظاهر عناصر و ساختار اصلی الگوی مدیریتی امام(ره) با بسیاری از الگو های مدیریتی، یکسان ومشابه است ولی هریک از عناصر این الگو تفاوت ماهوی با عناصر الگوهای دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini’s model of political management after the victory of Islamic revolution

نویسنده [English]

  • Abolhasan Hoseinzadeh
دانش آموخته کارشناسی ارشد
چکیده [English]

Imam Khomeini, a leader and manager who lacking any academic study in the field of management and inspired by the Islamic teaching of management and his own extraordinary vision and character in management was able to lead the revolution under the most intense presses and threats; based upon such states, some political analysts had foreseen it to be stopped.
    In this paper, the most eminent models of Imam Khomeini’s management including programming, making decision, organizing, leadership and controlling have been introduced. It should be stated that the elements and mainsystem of his model of management seem to be the same as the others apparently. It, however, differs from them essentially.

کلیدواژه‌ها [English]

  • models of management
  • Imam Khomeini’s management
  • Imam Khomeini’s leadership