پلورالیسم و قرآن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد حوزه علمیه

چکیده

گاهی تکثرگرایی درحوزه دین مطرح می شود و از آن به پلورالیسم دینی یاد می­گردد. خاستگاه این تفکر، غرب مسیحی است که اخیراً ترجمه و به جهان اسلام نیز صادر شده است. پذیرش این تفکر از دیدگاه عقل و در مقام نظر منتهی به اجتماع نقیضین (اجتماع هست ونیست) و در مقام عمل نیز در اکثر موارد منتهی به جمع بین باید و نباید می شود. بله در برخی موارد و در فروعات و چگونگی زندگی می توان در مقام عمل کوتاه آمد و زندگی مسالمت آمیز داشت. ولی از منظر قرآن نظیر این تفکر امکان پذیر نیست. چون موردی که از سوی پلورالیست ها مطرح می شود، به هیچ وجه بر مدعای آنها دلالت ندارد. و از سوی دیگر  ده ها آیه بر بطلان این اندیشه دلالت دارد. آیات مورد استفاده تکثر گراها عبارت است از : 62 و256 بقره ، 69 مائده، 17 و 18 زمر، و برخی آیاتی که بر بطلان پلورالیسم دلالت دارد عبارتند از: 19 ،20، 61 و85 آل عمران، 120 بقره، 29،31،33، توبه، 72 و 75 مائده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pluralism and Qoran

نویسنده [English]

  • Reza Mohammadi
استاد حوزه علمیه
چکیده [English]

Sometimes pluralism has been viewed to be religious. This theory is known an originally western one that has transferred to Muslim communities in the form of translation. As has been made clear in the paper, agreeing with theory would lead to mental and practical contradictions both; in the form of the sameness of being and not being in the former and ought to and ought not to in the latter. Practically viewed, however, in some cases it causes a kind of peaceful life.
    In the view of Qoran, the theory cannot be agreeable. The
reason lies in the fact that the cases rlied on by pluralists do  not signify their claims. Some verses facing pluralism include: 3:85, 20, 61; 2:19 and 9:33. finally, it should be stated that the verses used by pluralist such as 2:17 and 18; 5:69 and 39:18 do not support the idea in a straight way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pluralism
  • reasonable proofs
  • narrative proofs
  • Qoran