مشارکت سیاسی در نظام اسلامی،حق یا تکلیف؟

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

در عصر حاضر نظام سیاسی مردم سالار با مشارکت سیاسی مردم شکل می‏گیرد.از این رو وجود حکومت برای جوامع بشری ضرورتی است که عقل به آن حکم می‏کند.یکی از خصوصیات مکتب سیاسی اسلام نسبت به سایر مکاتب، فراهم آوردن زمینه مشارکت همه قشرهای مردمی در تمام مراحل تصمیم‏گیری و سرنوشت ساز است. چرا که احکام اسلامی تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا بوده و اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‏پذیر نیست.
مشارکت سیاسی که به موجب آن شخص اراده خود را جهت مشارکت در حاکمیت جامعه به کار می‏برد،از طرفی حق هر شهروند است و از طرف دیگر تکلیف شرعی هر مسلمان است که برای برپایی حکومت دینی و نظارت مستمر بر اعمال حاکمان وارد این مشارکت شود و در صورت عدم مشارکت سیاسی، جامعه دچار هرج و مرج شده و امکان اجرای احکام شریعت از بین خواهد رفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political participation, a right or a duty?

نویسنده [English]

  • Ali Reza Saberian
استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
چکیده [English]

Nowadays, democratic systems are founded on people’s participation. Islam has given special weight to people’s political participation in all defining stages of decision. Since Islamic judgments are authoritative for ever and without establishing a government, they can never be applied. In the view of Islam, the affairs of community should be directed according to the will of citizens; and it is such an event that its occurrence is resulted in the shadow of political participation of people. Furthermore, permanent oversight over the men of state makes it as a duty for Muslims to participate in socio-political activities and decisions. Otherwise, society would fall victim to chaos and no room would remain for Islamic judgments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Participation
  • right and duty
  • Legality
  • acceptability
  • democracy
  • people-oriented