جایگاه اخلاق در مدیریت سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

در حالی‌که برخی از اندیشمندان سیاسی برای اخلاق در مدیریت و سیاست جامعه جایگاهی قائل نیستند و آنهایی هم که قائلند، اخلاق را فقط تعهد به دین یا وجدان می‌دانند، امام(ره) با عنایت جدی به جایگاه رفیع اخلاق در عرصه مدیریت سیاسی کشور و تعهد به عرصه‌های اساسی در حیات آدمی، حوزه‌های سه گانه دین، جامعه (مردم) و نفس را بر اساس شناخت و اعتماد بسیار بالایی به آن پایه‌ریزی کرده و مدیریت حکومتی خویش رابر اساس آن (تکلیف محور، مصلحت‌گرا، مهذب، خودباور و آرامش طلب) طراحی کرده‌اند تا خدمت به این سه حوزه را سرلوحه خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini`s view on the Essential Role of Morality in Political Administration

نویسنده [English]

  • Abolhassan Hoseinzade
دانش آموخته کارشناسی ارشد
چکیده [English]

In most current views on political administration there can be found no room for morality and if there can in some cases, it will limit morality to one`s relations to God and to himself or herself. Imam Khomeini, however, has really viewed morality to be of fundamental part in political administration and other fields including: religion, society and man hiself.
     He founded all human personal and social activities on morality (divine duty-based, expediency-centered, being purified, self-confidence, and mental peace-seeking)  to cause the fields to grow. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • morality and administration
  • political administration
  • morality and social activities