بررسی روش تفسیری المیزان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

تفسیرالمیزان، یکی از مهمترین تفاسیر عالم اسلام می‌باشد. علامه طباطبایی مفسر گرانقدر این اثر ارزشمند را از خود برجای گذاشته است. روش تفسیری ایشان در این تفسیر روش قرآن به قرآن است. وی در تفسیر خود تلاش کرده تا با استفاد از آیات قرآن به تفسیر آیات دیگر بپردازد. ایشان به روایات تفسیری، بحث‌های فلسفی و مسائل اجتماعی بحث‌های کلامی و عرفانی نیز در تفسیر خود توجه داشته ولی هرگز این امر او را از تفسیر قرآن به قرآن دور نکرده است. روش تفسیر قرآن به قرآن روشی است که برای فهم معنای آیات در وهلة نخست رجوع به خود قرآن را اصل می داند. از این منظر برای فهم متشابهات باید آنها را به محکمات باز گرداند. از این منظر گفتار و روش خاندان نبوی، ما را به این مطلب رهنمون می‌شود که بهترین راه فهم قرآن در اوّلین مرحله مراجعه به خود قرآن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Method of Interpreting in the Exegesis of Almizan

نویسنده [English]

  • Jaafar Taban
استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
چکیده [English]

The exegesis of Almizan, a valuable work by Allama Tabatabayi, is counted as one of the most considerable exegesis in the world of Islam. The author`s method of interpreting in the work is the one called method of interpreting Qoran through Qoran. He, therefore, has tried to interpret Qoranic verses based chiefly on the content of Qoran itself; he, nevertheless, has extended the domain of discussion to such an extent that includes interpretive traditions, philosophical, theological, gnostical and social fields. Such a manner of discussion, yet, has never led the author to go astray from the method of interpreting Qoran through Qoran.
     In this method, the first step consists in referring to some appropriate verses of Qoran to perceive the meaning of the verses at hand. According to the principles of the method, when interpreting allegorical verses, one is obliged to match them with decisive verses and relying on the latter, interpret the former. As the final point, it can be said that the actions and sayings of the household of the prophet (p. b. u. t.) have proved that the single authoritative method of interpreting the holy Qoran is: interpreting Qoran through Qoran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • method of interpretation
  • exegesis of Almizan
  • Allama Tabatabayi