عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات استراتژیک

چکیده

رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مسائل مهم و مبتلابه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و از مسائل تأثیرگذار بر امنیت ملی کشورمان است. این موضوع طی سال‌های اخیر یکی از محورهای تحرک دستگاه دیپلماسی ایران و سایر کشورهای حاشیه خزر بوده و تاکنون به فرجام و نتیجه نهایی نرسیده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال اساسی است که «چه عوامل و متغیرهایی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تأثیرگذار بوده است؟
به منظور پاسخ به سؤال پژوهش، نگارنده با بیان اجمالی روند تحولات سیاست خارجی ایران در حوزه خزر بعد از فروپاشی شوروی سابق، سه متغیر به هم پیوسته بازیگران مداخله گر خارجی، کشورهای تازه استقلال یافته در این حوزه و روسیه را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر معرفی می‌نماید. ومشخص می‌شود که کارکرد متغیرهای مذکور در ارتباط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خزر مثبت نبوده و مانع از حصول نتایج مطلوب و مورد نظر دستگاه دیپلماسی کشور گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agents influencing I. R. I. foreign policy for deciding Caspian sea's legal regiment

نویسنده [English]

  • Mohsen Mohammadi Alamuti
دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات استراتژیک
چکیده [English]

Caspian sea's legal regiment is regarded as one of the most important problems in I. R. I. foreign policy and as an active agent influencing public peace in our country. The problem has been one of the centric problem focused on by diplomatic system of  I. R. I.and other related countries, but it has not reached to any result. The question intended in the paper is formed as: what kind of agents and variants have been influencing I. R. I. foreign policy when deciding Caspian sea's legal regimen?
   The author has concluded that three interconnected factors including foreign intervening role players, newly independent countries in the area and Russia have acted on I. R. I. foreign policy when deciding Caspian sea's legal regimen and in this manner, I. R. I. has been failed to arrive at its desirable right.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • I. R. I. foreign policy
  • Caspian sea's legal regiment