نگاهی به فعالیت احزاب در آمریکا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل

چکیده

در تقسیم بندی نظام‌‌های سیاسی موجود در جهان، نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جزء نظام‌‌های دو حزبی جای می‌گیرد. در واقع دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات احزابی هستند که به تناوب قدرت را در این کشور در دست داشته‌اند. البته به غیر از دو حزب مذکور احزاب اقلیت بسیاری نیز وجود دارند که تا به حال نتوانسته‌اند قدرت سیاسی را در آمریکا به دست گیرند. لذا جامعه آمریکا تنها شاهد حضور قدرتمند دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بوده است. در عین حال این دو حزب نیز در داخل خود دارای جناح‌‌های مختلفی هستند که برخی مواقع اختلافات درون حزبی را برمی انگیزد. این احزاب ظاهرا سیاست‌‌های داخلی و خارجی متفاوتی را نسبت به هم دنبال می‌کنند. اما واقعیت این است که حداقل در بعد سیاست خارجی هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات اصول ثابتی را ادامه داده‌اند. در مقاله حاضر، نظام حزبی در ایالات متحده آمریکا، پیشینه دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، سیا ست خارجی، عملکرد واقعی و جناح بندی‌‌های داخلی آنها، همچنین احزاب اقلیت موجود در آمریکا به طور کلی مورد بررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on partial activities in U. S. A.

نویسنده [English]

  • Mostafa Qasemi
دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل
چکیده [English]

When grouping political systems of the world, that of U. S. A. is counted as a two-party system. Noticing really, one can find that Republican Party and Democrat party are only two that arrive at power one after another. As we know there are a great number of small parties there, but they have never been able to arrive at political power. American society, therefore, has experienced the powerful appearance of the two party. In the same time, there can be found different socio-political views in each of the two that leads to some inner quarrels in them. Though the parties mentioned apparently seem of opposite in national and international policy, they act on the same fixed principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electoral votes
  • republican party
  • democrat party
  • congress wing
  • president wing