فضائل خاتم الانبیاء (ص) در مناقب منسوب به محیی الدین عربی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته و استاد حوزه علمیه قم

چکیده

مناقب ائمّه­ی اثنی عشریه منسوب به محیی الدین ابن عربی، مناقب و فضائل خاندان نبوی را با زبانی شیرین به تصویر کشیده است؛ این نوشتار فضائل پیامبر اعظم(ص)را بر پایه­ی  این اثر مورد توجّه قرار داده است. از این منظر پیامبر اعظم(ص)اصل وجود در عالم امکان، رساترین برهان بر وجود خداوند متعال، غایت الغایات، روح الارواح و رحمت برای عالمیان است. تعابیر بلند دیگری نیز در شأن این یگانه­ی عالم امکان در آن ذکر شده است. در مجموع آنچه در این اثر نفیس آمده است با احادیث و سخنان خاندان پیامبر و اعتقادات شیعی سازگار است؛ رجوع به سخنان اندیشمندان بزرگ و ژرف اندیش در صحّت این ادّعا تردیدی باقی نمی گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Perfections of the Seal of the Prophets in Manaqib

نویسنده [English]

  • Seyyed Ali Tabatabayi
دانش آموخته و استاد حوزه علمیه قم
چکیده [English]

Manaqib Aemma Ithna Ashariye known to be written by Muhye al-Din Ibn Arabi has introduced and described a lot of perfections of the Household of the Prophet. This paper, relying on Manaqib, has studied special perfections of the Greatest Prophet in fourteen chapters. As is well understood by the work, the Greatest Prophet is known to be the base of being in the world of creation, the strongest reason for the existence of God, the exalted, the end of the ends, the spirit of all sprits and the mercy for all creatures every where.
    It should be stated that what has been presented in Mnaqib concerning the Greatest Prophet is in full agreement with sayings of the Household of the holey prophet and with real believes of Shiites; the claim will be proven by deep expressions of great thoughtful scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Greatest Prophet
  • Muhye al-Din Ibn Arabi
  • Manaqib Aemma Ithna Ashariye
  • the perfections of the Greatest Prophet