سیره‌ی نبوی: تجلی ارزش‌ها در رفتار حکومتی پیا مبر اعظم(ص)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.

چکیده

مدّعاى مقاله حاضر، اثبات وجود حاکمیت ارزش‌ها درسیره‌ی حکومتی پیامبر اعظم(ص) است. براى این منظور، مؤلّفه‏هاى ارزشی مختلفى مورد بررسى قرار گرفته است؛ مصادیق و مؤلفه‌هایی چون عدالت گسترى، جهاد و ظلم ستیزی، نفی نژادپرستی و تبارگرائی، محبت و مودت با مردم، عفو و بخشش در اوج قدرت، توجه به نظر وعقل جمعی، ایفای عهد و پیمان، اهتمام به امر تعلیم و تربیت، امانت دانستن حکومت، نفی­خشونت با دشمنان و برخورد انسانى با آنان و.... که در اندیشه، رفتار و سیره‌ی حکومتی پیامبر اسلام(ص) در طول دوران زمامدارى بروز و ظهور داشته است، همه حکایت از آن دارند که ارزش‌های انسانی و الهی، مبنا و پایه‌ی نظام سیاسی و حکومتی رسول خدا(ص) بوده و اصول و مبانى سیاست در خدمت این ارزش‌ها قرار گرفته است.با این نگاه، مولفه‌های ضد ارزشی همچون تزویر، دروغ، حیله و نیرنگ و... که مغایر با اهداف و تعالیم الهی و ارزش‌های انسانی است، درنظام حکومتی پیامبر اسلام(ص) جایگاهی نداشته و حضرت، استانداران، فرمانداران و همه‌ی مدیران سطوح میانی را به ترغیب و به کارگیری این اصول، توصیه نموده و در صورت تخلف و سرپیچی ازآن، آنان را سرزنش و یا عزل می‌کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestation of Values in Governmental Actions of the Greatest Prophet (p.b.u.h.)

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Barzegar
دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.
چکیده [English]

This paper has argued for ruling politico-social values in governmental decisions and actions during all his life. Therefore various cases of values have brought into full consideration; extending justice, holey war, opposing unjustice, opposing racialism, showing kindness and love to people, forgivenesswhen being of the highest power, paying attention toconsultation, rightfulness, concentration on education, Divinely looking at power, opposing bad behavior toward enemy and meeting them on justice and so on can be counted among them. All these kinds of values have been paid much attention to by the Greatest Prophet. The opposites of these values never might be of any room in his government; and he emphasized that all men of state would act according to the teachings of Islam. The holy Prophet when appointing people of state paid much attention to the values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greatest Prophet
  • Islamic socio-political values
  • choosing the people of an Islamic state