ثروت و فقر در ایالات متحده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

این نوشتارترجمه‌ی فصل دوم کتابِ «دموکراسی اقلیت، اثر مایکل پارنتی اندیشمند علوم سیاسی و منتقد نظام سرمایه داری آمریکا است. او در این اثر، بر اساس اطلاعات مستند و برگرفته از جرائد و رسانه‌های امریکا، تفاوت فاحش و باورنکردنی بین طبقه‌ی ثروتمند و طبقات میانی و پایین را به‌تصویر کشیده است. آسیب‌های ناشی از زیاده طلبی‌های بیش از حد نظام سرمایه داری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و محیط زیست، در این اثر مورد بررسی واقع شده است و مطالعه‌ی آن به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه اقلیت سرمایه دار، از طریق سلطه‌ای که بر رسانه ها، مراکز فرهنگی و آموزشی و نیز بر مبادی سیاستگذار و تصمیم گیرنده دارد، با جدیت اهداف خود را دنبال می‌کند. در این نظام، سودجویی افراطی اقلیت سرمایه دار، جای مصلحت اندیشی برای امور ملت را گرفته و عملاً فضایی برای اندیشه‌ی آزاد و طرح مطا لبات ملی باقی نگذاشته است. خواننده ی این اثر به خوبی از استیلای اقلیّتی کمتر از سه درصد جمعیت ایالات متّحده بر حدود 80 درصد منابع و ثروت آن کشور پی خواهد برد.  نقدی هم توسط مات نئونکه بر آخرین چاپ این اثر به‌رشته‌ی تحریر در آمده است. این نقد با نوعی عصبیت همراه است و در آن، گاهی واژگان موهنی به‌کار رفته که در شأن یک صاحب قلم نیست؛ این نقد به‌هیچ وجه نتواسته است استنادات پارنتی را تضعیف نماید و تنها به‌دلبستگی پارنتی به‌مارکسیسم و نادیده گرفتن ارزش‌های غربی ا شاره کرده و بر آن پا می‌فشارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wealth and want in the United States of America

نویسنده [English]

  • Es'haq Taher
استادیار فلسفه مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
چکیده [English]

This writing is a translation made from the second chapter of Michael Parenti's Democracy for the Few. The author is an American scholar in politics and a serious critic against American Capitalism. In this work, using valid information presented in American publications and media, the author has brought the terrible unequality between the rich ,the middle and the poor classes into eyes. The damages occurred due to extravagancies in different areas including economics , culture, geology are investigated in detail. A glance at Parenti’s work clearly shoes that how a few men of very great wealth , powerfully exerting influence on media, cultural and educational centers, and men of state, are seeking their aims hard. In the system of capitalism, to seek more and far more interest has been intentionally substituted in place of justice, logical and nationally interested decision and no room has remained for exposing national demands and freely thinking.
Meanwhile, Matt Neunke, an American scholar, has presented a critical note on the seventh edition of Parenti's work; this note, however, is too far to be called a scientific one. Some words and sentences used there, clearly seem to be impolite and prejudicial. The critic has never been able to weaken the evidences used by Parenti and only relies on Prenti's tendency to Marxism and his unfaithfulness to western values and focuses on them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Michael Prenti
  • corporate capitalism
  • democracy for the few