معرفی و نقد اجمالی کتاب مناهل العرفان فی علوم القرآن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

مربی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

کتاب مناهل العرفان فی علوم القرآن اثر محمد عبدالعظیم زرقانی از عالمان برجسته مصری و استاد دانشگاه الازهر مشتمل بر اهم مسایل علوم قرآنی است که طی هفده مبحث و در دو جلد تدوین یافته است. وی در این کتاب کوشیده است ضمن پایداری به آراء و نظریات عالمان سلف هم چون زرکشی، ابن جزری و بویژه سیوطی نیازها و مقتضیات جدید را نیز در زمینه علوم قرآنی مدنظر قرار دهد.
این مقال به معرفی و بررسی اجمالی هفده مبحث کتاب پرداخته و سپس مبحث ششم آن «نزول قرآن بر هفت حرف» را با تفصیل بیشتری به نقد کشیده و نقایص و کاستی های آن بطور مستدل و بر مبنای منابع و نظرات عالمان شیعی بیان نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Brief and Critical Review of Manahil al- Irfan fi Ulum al-Quran

نویسنده [English]

  • Ali Akbar muhammadi
مربی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
چکیده [English]

Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran was compiled by Muhammad Abd al-Azim Zarqani , a leading scholar and professor in al-Azhar university , in two volumes . It is included the most important problems of Quranic sciences in detail . Being faithful to the views and opinions of the pasts including Zarkeshi , Ibn Jazari and particularly Suyuti . The author has brought in to consideration essential needs and demands of the university students when writing the work .
   This paper has presented a brief review of the book and then ,referring to some of its failures , has criticized its sixth chapter in detail .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muhammad Abd al-Azim Zarqani
  • Manahil al-Irfan
  • Quranic sciences