سنت و مدرنیسم: تقابل یا تعامل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

سنّت گرایی، مدرنیسیم، پست مدرنیسم، توسعه و ارزش

چکیده

دگرگونی مداوم جوامع منجر به پیدایش مجموعه ای از نظریه ها گردید که در پی تحولات قرون 16 تا 20 م. صاحبان این نظریه ها به سنّت گرا، مدرنیست ها و پست مدرنیست ها شهرت یافتند. این صاحب نظران طیفی از نظریه ها را از تعامل تا تقابل سنت و مدرنیسم تشکیل داده اند. این نکته که در چالش بین این دو دیدگاه، کدام یک صائب اند؟ در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد تنها برخی از سنّت ها مغایر با پیشرفت و ترقی جامعه است که باید طرد و یا تعدیل شوند و در موارد دیگر سنّت ها نه تنها باید حفظ شوند بلکه با تقویت و احیای آنها می توان به جامعه ی مطلوب (مدرن) مبتنی بر این سنّت ها دست یافت. مطالعه ی موردی نیز بر  تعامل بین سنّت ها و مدرنیسم صحه گذاشته و فرضیه تحقیق را تایید نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Traditionalism and Modernism

نویسنده [English]

  • Hamid Habibi
سنّت گرایی، مدرنیسیم، پست مدرنیسم، توسعه و ارزش
چکیده [English]

   Continuous changing in human society has led to appearance of some socio-political views from 16th to 20th century . Founders of the views were then spoken of by different titles of traditionalist, modernist and postmodernist . Some , therefore , have known traditionalism and modernism to be in agreement with one another but some other have not . Now the question arises : which of the views can be agreed with ?
   This paper has considered traditionalism and modernism to be in agreement with one another. Only a small number of traditions are in disagreement with development of society and, therefore, they should be balanced or omitted . In other cases, however, resurrecting and supporting traditions can lead to the development of society. The hypothesis intended here has also been proved in a process of case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernism
  • postmodernism
  • traditionalism
  • development and value