تاریخ و هویت جنبش دانشجویی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهشکده تحقیقات اسلامی

چکیده

تاریخ چند دهه اخیر، هماره از جنبش دانشجویی نام برده، و آن را به فرآیند قیام‌ها، نهضت‌ها و خواسته‌های مردم گره زده، اما کمتر به عمق جنبشی که تا این حد، در پیوند با مردم بوده، پرداخته است. در واقع، نوشته‌های تاریخی به کالبد شکافی چنین جنبشی، توجه کافی نکرده‌اند. در این باره سؤالاتی است، از جمله: تاریخ و روند تاریخی این جنبش کدام است؟ چرا این جنبش شکل گرفته و چه هدف‌هایی را دنبال کرده است؟ برآیند و ماحصل آن را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ مقاله حاضر می‌کوشد به این سؤالات پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Background and Essence of the University Students Movement in Iran

نویسنده [English]

  • Morteza Shiroodi
مربی پژوهشکده تحقیقات اسلامی
چکیده [English]

The history of the late decades has frequently referred to the socio-political movement of the university students , tying it to the socio-political movements and demands of Iranian nation . The essence of the movement , however , has little been deeply studied .The matter , therefore , needs necessarily to be studied carefully . Noticing the following questions ,this paper has brought the  matter into consideration :
How did the movement happen ?
Why did it occur ?
What purposes has it sought to arrive at ?
And finally what can be judged about it ?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khumeini
  • Islamic Revolution
  • university students movement in Iran