سکولاریزم زمینه ها ، پیدایش و آثار آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموختۀ حوزۀ علمیه

چکیده

سکولاریزم حذف دین از عرصه های سیاسی ،  اجتماعی ، اقتصادی و علمی است ؛ به عبارت دیگر تهی ساختن حیات اجتماعی انسان از دین و نشانه های آن را سکولاریزم گویند . استفادۀ ابزاری از دین در قرون وسطی ، تفسیر کتاب مقدس بر اساس یافته های علوم تجربی ، اختلافات شدید فرقه ای در مسیحیت که سبب جنگهای طولانی و خونین گردید و نیز اعتماد بیش از حد انسان به خویشتن که بر اثر پیشرفت دانش تجربی پیش آمد زمینه های حذف دین از حیات اجتماعی انسان را فراهم آورد . این دین زدایی خاص جوامع غربی است .
 نوع دیگری از سکولاریزم نیز جامعۀ مارا تهدید می کند که می توان آن را برآیند کارآمدی سه نگرش کاملأ متفاوت دانست : یکی نگرش تنگ نظرانه ای که دین را منحصر در ذهنیات و برداشت های شخصی خود دانسته و می کوشد به هر شکل ممکن آن  را بر دیگران تحمیل کند . دیگری نگرشی که دخالت دین در امور اجتماعی و حکو متی را برای تقدس دین زیانبار می داند و بر جدایی دین از سیاست پافشاری می کند . و نگرش دیگر به کسانی تعلق دارد که به فرهنگ غرب دل بسته اند و آن را کعبۀ آمال خود می دانند . این نوشتار بر آن است که اسلام ناب ، حیات فردی و اجتماعی هردو را پوشش می دهد و ظرفیت گشودن مشکلات جوامع بشری در تمام زمان ها را دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Secularism : The Origin , Growth and Conseque

نویسنده [English]

  • Hussein Janmohammadi
دانش آموختۀ حوزۀ علمیه
چکیده [English]

Secularism consists in putting religion away from political , social , economical and scientific areas ; in other words , it means making social life of man thoroughly free from religious signs and purposes . Instrumental misusing of religion during middle ages , basing Christian theology upon the findings of experimental sciences , destructive durable sectarian wars in Christian world of the day as well as feeling too self-sufficiency as a result of strange progress of experimental sciences led to the withdrawal of religion from socio-political of man . The fact occurred in the western societies and only belongs to them .
   Another kind of secularism , however , threaten our own Islamic society ; the one being known as a consequence for three different modes of thought : ones of those who have restricted religious thought to their own limited mind and try to impose it on others in any probable way , of those viewing socio-political affairs to be harmful to divinity and holiness of religion and insisting , therefore , on separation of religion from socio-political matters , and of those too attracted by western manners of life and thought . This paper has argued for the comprehensiveness and dynamic nature of Islam and showed its full capacity for solving all socio-political problems .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secularism
  • secularization
  • Religious Government