عالم کبیر و عالم صغیر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده ی شهید محلاتی

چکیده

این نوشتار به بررسى و تبیین مفهوم فلسفى - عرفانى "عالم صغیر" یعنى تصور موجود انسانى به منزله‏ى جهانى کوچک که دربردارنده‏ى تمام عناصر "عالم کبیر" (منظومه ى بزرگ جهان هستى) است، مى‏پردازد.
پس از بحث کوتاهى در باره ى تاریخچه ى اندیشه ى "عالم صغیر و کبیر" در فرهنگ اقوام یهود، یونان، هند و ایران در عهد باستان، به تبیین دیدگاه اسلام و حکماى مسلمان در این زمینه نیز پرداخته مى‏شود. بخش پایانى این تحقیق، به بیان نگرش عرفاى بزرگ اسلام بویژه محیى الدین بن عربى (560-638 ه ق) و مولانا جلال الدین رومى (604-672ه ق) در چگونگى اطلاق این مفاهیم از حیث صورت و معنا اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macrocosm and microcosm

نویسنده [English]

  • Abd Al-Reza Jamalzadeh
استادیار، دانشکده ی شهید محلاتی
چکیده [English]

In this paper the philosophico-gnostic meaning of microcosm, i.e. an understanding of human being lncluding all parts of macrocosm, has been brought into consideration.
At first the background of the subject in ancient Greek, Iran, India as well as in Jewish culture has been briefly mentioned. Then the views of Muslim Philosophers have been regarded in details. The opinions of the great Muslim gnostics , particalarly those of Jalal al-Din Rumi and Muhy al-Din Ibn Arabi, have been introduced. Finally, an analytico-comparative survey on the subject have been offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microcosm
  • macrocosm
  • Muhy al-Din Ibn Arabi
  • Jalal al-Din
  • Moulavi
  • Attar