توطئه ی غرانیق و ابعاد آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار ، دانشکده ی شهید محلّاتی

چکیده

واقدی و طبری وبه پیروی از این دو، برخی دیگرافسانه ای نقل کرده اند که بر اساس آن تعابیری حاکی از تجلیل بتهای قریش درصورت آیات قرآنی به پیامبر اسلام (ص) القا شده است. آنگاه پیامبر توسط جبرئیل از واقعیت آنها آگاه شده و در یافته که جزء آیات قرآن نیستند. سلمان رشدی این گزارش را به صورت رمان درآورد و دامنه ی تحریف وقلب حقایق را به نحو بی سابقه ای گستراند. در حالی که اسناد تاریخی و روح توحید محور قرآن آن را مردود شمرده و عصمت پیامبر نیز جایی برای صحت آن باقی نمی گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical survey on the fiction of Gharaniq

نویسنده [English]

  • Ja‛afar Taban
استادیار ، دانشکده ی شهید محلّاتی
چکیده [English]

Waqidi , Jarir -e Tabari, and following them, some other historians have mentioned a fiction upon which the Prophet of Islam have glorified Quraish’s famous idoles in some speeches , imagining them firstly as Quranic verses. But, then, the Prophet found them not to be Quranic verses. Salman Roushdie has founded his Satanic verses upon this rootless story. But the historical documents have not agreed with it and neither it stands in an authenticative chain of transmission.
Moreover , the fiction is in a full disagreement with monotheism , the fundmental message of the holy Quran , and with inerrancy of the Prophet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gharaniq
  • salman Roushdie
  • the verse of Najm
  • Satanic Verses