منزلت زن از منظر قرآن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار ، دانشکده ی شهید محلّاتی

چکیده

از دیدگاه قرآن، زن و مرد هویت یکسان داشته و از موهبت‏هاى الهى به یک میزان برخوردارند. این دو مایه ى عفت و آرامش یکدیگرند. اما تفاوت‏هاى انکار ناپذیرى نیز بین این دو وجود دارد. اگر به نظام حقوقى اسلام به صورت مجموعه توجه شود، روشن مى‏شود که اختلافات حقوقى بین زن و مرد در اسلام دقیقا بر واقعیت و حکمت استوار است و هریک به میزان برخوردارى از حقوق، به وظایفى نیز مکلّف گشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The status of woman in the view of Quran

نویسنده [English]

  • Ali Reza Saberian
استادیار ، دانشکده ی شهید محلّاتی
چکیده [English]

In the view of holy Quran , woman and man ,bing of the same kind , can apply Divine gifts identically. These two creatures gratify one another in life. Some undeniable physiological differences , however , can be easily seen between them. The very differences have been followed by some differences in rights. When regarding the whole Islamic set of law , it will be found that the differences in rights are due to wisdom and justice. Therefore , no injustice can be seen in the field between man and women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the status of woman. the rights of woman
  • inheritance for woman