انسان، امنیت پایدار در اومانیسم و مکتب امام خمینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 دانشجوی دکتری سیاست دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

حفظ ذات و دست­یابی به امنیت، و آرامش از میل­های اساسی در انسان است. نظریه­های امنیت بر اساس نوع جهان­بینی شکل می­گیرد. نظریه­های امنیت در غرب بر پایه نوع جهان­بینی برخاسته از رنسانس بنا شده که نگاهی مادی است. در این بینش، انسان حیوانی تکامل­یافته از نسل میمون است با خواسته­های حیوانی و در جهانی زندگی می­کند که در آن تنازع بقا حاکم است و انسان گرگ انسان است. بنابراین، ناامنی و تهدید در آن دائمی است و باید حداکثر قدرت را داشته باشد تا بتواند تهدیدهای انسانی را از خود دور کند. اما امنیت از نگاه امام خمینی بر اساس آموزه­های اسلامی شکل می­گیرد. انسان موجودی ابدی است و دارای فطرتی پاک و عدالت­طلب، نوع­دوست و خداجو که به­دنبال کمال مطلق است. امنیت دنیا و آخرت هم­زمان دیده می­شود و ریشه دست­یابی به آن، ایمان به خدا و اتکال به او است. افراد جامعه در پی خودالهی­کردن­اند، و اداره جامعه به دست رهبران الهیِ مسئول در مقابل مردم و دین صورت می­گیرد و ترویج فرهنگ ایثار و حضور مردم در صحنه بر این مبنا است. این مقاله به روش کتاب­خانه­ای و با تحلیل محتوا و تطبیق دو نظریه، ضمن بیان موضوع، نظریه مختار را می­پروراند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human and Stable Security in Humanism and Imam Khomeini’s School of Thought

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hossein Hashemi 1
  • Ali Akbar Alizadeh Barmi 2
1 Assistant Professor of Islamic Theology and Teachings - Shahid Mahallati Higher Education Institution
2 Ph.D. of Defense Policies – University of National Defense
چکیده [English]

Preserving the self and achieving safety and peace are deemed among the basic human desires. Theories on security are formed based upon the type of worldviews the theorists have. Western theories on security are built on the worldviews which have risen from the renaissance era with a materialistic view. This view looks at humans as evolved versions of monkeys with animalistic urges and lives in a world ruled by the struggle for survival. There is an eternal insecurity and threat so man needs to have as much power as he can so as to avert human threats. However, in Imam Khomeini’s view, security is formed based on Islamic teachings. Humans are everlasting creatures with a pure, justice-seeking, altruistic and god-seeking nature, looking for perfection. Security in both this world and the other one can be achieved through faith and trust in God. People in a society try to assimilate into God and its ruling by divine responsible leaders that answer to people and religion. This paper uses the library method together with content analysis and comparing the two theories in order to develop an independent theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human
  • Stable Security
  • school of thought
  • Imam Khomeini Schools of Thought
  • Humanism
-                      آوینی، سید مرتضی (1381)، توسعه و مبانی تمدن غرب، تهران: نشر ساقی، چاپ سوم.
-                      افتخاری، اصغر (1380)، ناامنی جهانی، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-                      باردن، لورنس (1375)، تحلیل محتوا، ترجمه: ملیحه یمنی سرخابی و محمد آشتیانی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
-                      برژینسکی، زبیگنیو (1369)، در جستجوی امنیت ملی، ترجمه ابراهیم خلیلی، تهران: نشر سفیر.
-                      بوزان، باری (1378)، مردم، دولت­ها و هراس، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-                      بیات، عبدالرسول؛ و جمعی از نویسندگان (1381)، فرهنگ واژه­ها، تهران: مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی.
-                      تهامی، سید مجتبی (1384)، امنیت ملی، دکترین، سیاست­های دفاعی و امنیتی، تهران: سازمان عقیدتی­سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
-                      جمعی از نویسنگان (بی­تا)، آشنایی با مکاتب و اصطلاحات عقیدتی و سیاسی دفتر تحقیقات و برنامه­ریزی، مراکز تربیت معلم.
-                      دهخدا، علی­اکبر (1337)، فرهنگ دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.
-                      دیویس، تونی (1378)، اومانیسم، ترجمه: عباس مخبر، تهران: انتشارات مرکز.
-                      عمید، حسن (1379)، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ نوزدهم.
-                      قراملکی، فرامرز (1373)، موضع علم دین در خلقت انسان، تهران: انتشارات احمد.
-                      قوام، عبدالعلی (1382)، جهانی­شدن و جهان سوم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
-                      کاظمی، علی­اصغر (1352)، روابط بین­الملل در تئوری و عمل، تهران: نشر قومس.
-                      ماکیاولی، نیکولو (1366)، شهریار، ترجمه: داریوش آشوری، تهران: نشر پرواز.
-                      مطهری، مرتضی (1383)، مجموعه آثار، تهران: صدرا، چاپ یازدهم، ج2.
-                      معلوف، لویس (1973)، المنجد فی اللغة، تهران: انتشارات اسماعیلیان، افست از روی دارالمشرق، چاپ بیست­وسوم، بیروت.
-                      معین، محمد (1363)، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ ششم.
-                      مک­کین لای، آردی (1380)، امنیت جهانی: رویکردها و نظریه­ها، ترجمه: اصغر افتخاری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-                      موسوی خمینی، روح­الله (1378)، صحیفه امام، تهران: مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
-                      هارل، اندرو (1380)، ناامنی جهانی: بررسی چهره دوم جهانی شدن، ترجمه اصغر افتخاری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-                      هویدی، محمد (1385)، تفسیر المعین، قم: ذوی­القربی.
-           Jones, Richard W. (1999). Security, Strategy, and Critical Theory, London: Lynne Rienner Publications.
-        http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3290