دوره و شماره: دوره 9، شماره 27، شهریور 1391، صفحه 1-201 

علمی - پژوهشی

1. ارتباط مراتب انسان با مراتب هستی از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 5-27

مرتضی شجاری؛ جعفر محمدعلیزاده


6. تأثیر نظریه حرکت جوهری بر نفس‌شناسی ملاصدرا

صفحه 125-147

صغری یکه زارع؛ محمدصادق کاملان؛ محمود پروانه


7. بخشش از دیدگاه روان‌شناسی و قرآن‌کریم

صفحه 149-175

حمیدرضا ایمانی فر؛ جمیله فاطمی؛ فاطمه امینی


8. مرگ‌آگاهی و معناداری زندگی از منظر نهج‌البلاغه

صفحه 177-198

اسحاق طاهری سرتشنیزی؛ مریم السادات موسوی