دوره و شماره: دوره 14، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-250 
1. مرگ و جاودانگی در اندیشه میرداماد

صفحه 5-24

ریحانه داودی کهکی؛ سید عباس ذهبی


2. این‌همانی شخصیت انسان از نظر سهروردی و ملاصدرا

صفحه 25-43

رحمت الله کریم زاده سرچشمه؛ محمداسحاق عارفی