دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

طراحی آموزشی حِکمی( حکمت بنیان) مبتنی بر رویکرد حکمی – اجتهادی برای تحقق انسان حکیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.1987498.2846

زهرا جامه بزرگ؛ عبدالحسین خسروپناه


واکاوی مبانی نظری و فلسفی نظریه های توسعه منابع انسانی و مقایسه تطبیقی آن با آموزه های دین مبین اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.555833.2785

حسن کاویانی؛ مهدی محمدرضایی


نقد و بررسی دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی درباره ی حقیقت انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.558125.2799

مهدی زارعی کچوسنگی؛ علی اله بداشتی؛ رضا برنجکار


بررسی و نقد کمال انسان از منظر انسان‌شناسی پویشی، با تأکید بر آرای علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/ra.2023.1988542.2855

مهدی دانایی فرد؛ حسین حجت‌خواه