بررسی دیدگاه جان کالون درباره حس الوهی و مقایسه آن با نظریه فطرت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه قم

2 استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله علاوه بر نظریه حس الوهی جان کالون، تأثیر این نظریه بر دیگران - به‌خصوص کسانی که در سنت الهیات اصلاحی قرار دارند - و نیز تأثیر این نظریه بر معرفت‌شناسی اصلاح‌شده، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین رابطه الهیات کالونی با الهیات طبیعی و تفسیرهایی که از نظریه او دراین‌خصوص ارائه شده، به‌نحو خلاصه بیان گردیده و در نهایت مقایسه‌ای بین نظریه حس الوهی کالون و نظریه فطرت در سنت فلسفی اسلامی انجام گرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of John Calvin’s theory of Sensus Divintaitis Regarding It in Comparison with the Theory of Fitrah

نویسندگان [English]

  • Ali Qorbani 1
  • Ahmad Ahmadi 2
چکیده [English]

In this paper the following subjects are presented: 1) an inquiry regarding John Calvin’s theory of Sensus Divintaitis (sense of deity) – as an innate tendency to believe in God, 2) a discussion about Calvin’s influence on subsequent thinkers – i.e. reformed theologians and reformed epistemologists, 3) a brief discussion regarding the relation between Calvinist theology and natural theology and interpretations of Calvin’s theory and 4) the theory of sensus divinitatis and the theory of innateness (fetrah) in Islamic philosophical tradition are compared. In this way the similarities and differences between them have been shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • John Calvin
  • Sensus Divinitatis
  • nature
  • Innate Tendency to God
  • Innate Knowledge of God