مبنای انسان شناختی تمایز عقل و ایمان نزد توماس آکویناس و دکارت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

در بحث رابطه عقل و ایمان به‌‌عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه الهیات و فلسفه، توماس آکویناس یکى از متکلمان برجسته مسیحى در قرون وسطا بارویکرد عقل‌گرایى خود، عقل را مستقل از ایمان، بلکه حاکم بر آن مى‌داند. در عقل‌گرایی جدید نیز که دکارت مؤسس آن دانسته می‌شود، چیزی فراتر از عقل وجود ندارد؛ به عبارت دیگر هر آنچه با عقل قابل شناسایی نباشد، در حوزه معرفت قرار نمی‌گیرد. هرچند دکارت و توماس آشکارا دو روش کسب معرفت، یعنی عقل و ایمان را از هم جدا می‌کنند‌، اما بین آنها تناقضی نمی‌بینند، بلکه بین آن‌دو به هماهنگی بنیادی قائل‌اند.
در این مقاله با توجه به تفوق و برتری اراده بر عقل که در انسان‌شناسی دکارت و آکویناس دیده می‌شود، به تبیین نسبت بین ایمان و عقل براساس بینش آنان از انسان پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wisdom and Faith: A Basic Anthropological Difference in the view of Thomas Aquinas and Descartes

نویسنده [English]

  • Simin Esfandiari
چکیده [English]

In the wisdom-faith relation debate, as one of the most important issues in theology, Thomas Aquinas, the renowned Christian rhetoric of the middle Ages, intellectually claims that Wisdom is independent and even superior to faith. In the Modern Cartesian Intellectualism, there is nothing superior to the wisdom, put differently; things which can’t be recognized through logic can’t be considered as wisdom. Although, Thomas Aquinas and Descartes have openly separated wisdom and faith in attaining intellectualism, yet they don’t see any contradictions between the two, rather they maintain a fundamental harmony between them. The present study, taking into consideration the dominance and superiority of will over wisdom extrapolated in the anthropology of Descartes and Thomas, analyses the relativity of faith and wisdom based on their understanding of human being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human being
  • faith
  • Wisdom
  • Thomas
  • Descartes