نقش فطرت در معناداری زنذگی از دیدگاه صدرای شیرازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

چکیده

زندگی انسان زمانی معنا و ارزش می‌یابد که هدف و غایت آفرینش او تحقق یابد. بررسی نقش فطرت، به‌ معنای آفرینش ویژه‌ای که به ‌انسان اختصاص یافته است، با معناداری زندگی او مرتبط است. در این پژوهش، ابتدا با روش توصیفی- تحلیلی، فطرت اولیه و ثانویه از دیدگاه صدرا تبیین شده است. سپس دیدگاه‌های او درباره فطرت و بررسی نقش آن در معناداری زندگی انسان بیان گردیده و روشن شده است که دیدگاه وی درباره فطرت و تقسیم آن به اولیه و ثانویه، سبب شناخت موضوع معناداری زندگی می‌شود. علاوه ‌بر این، معلوم می‌شود که تمرکز صدرا بر تحقق ولادت ثانویه در دو حوزه فکر و عمل، دربردارنده تصویر جامع و جدیدی از معناداری زندگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Human Nature in Meaningfulness of Life from Mullah Sadra’s Point of View

نویسندگان [English]

  • hajar sharajabian 1
  • Ali Arshad Riahi 2
1 M.A of university of isfahan
2
چکیده [English]

Human’s life becomes meaningful and valuable when the purpose of his creation becomes true. The investigation of nature’s role in the case of special human’s creation is related to the meaningfulness of human’s life. In this study, first we will explain first nature and second nature with descriptive-analysis method and from Mullah Sadra’s point of view and then, we explain his view about nature and its role in human’s life. In this study, as a result, you can see that Mulla Sadra’s view about nature and his category, first nature and second nature, causes to recognize the meaningfulness of life’s subject. Moreover, Mullah Sadra’s concentration on second birth from two aspects, mind and act, results in a general and new image of the meaningfulness of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mullah Sadra
  • First Nature
  • Second Nature
  • Meaningfulness of Life