رابطه طهارت انسانی با بطون قرآنی از نگاه سید جلال‌الدین آشتیانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه دانشگاه یاسوج

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه یاسوج

چکیده

قرآن جوامع‌الکلم است و مخاطب آن انسان‌ها هستند؛ انسان‌هایی که گستره وجودی یکسانی ندارند. در برخورداری از معارف قرآن و بطون آن، شرح صدر، طهارت ظاهری و باطنی فرد نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. سید جلال‌الدین آشتیانی کوشیده است رابطه مستقیمی بین مراتب وجودی انسانی و بطون قرآنی برقرار کند و نقش طهارت را در ایجاد این سنخیت نشان دهد. در این نوشتار می‌کوشیم با بررسی آثار مختلف او، این رابطه بین انسان و قرآن را، که مبتنی بر اصل صدرایی کثرت نوعی انسان‌ها است، روشن کنیم. در این راه از دیدگاه‌های حکمای معاصر نیز کمک گرفته‌ایم. سپس رابطه هر مقام از انسان (اطوار قلب) با بطن متناظر آن واکاوی می‌شود. آشتیانی قائل به اطوار هفت‌گانه قلبی است. وی شرط ورود به هر مرتبه را پاکی از مرتبه قبلی و اشتداد وجودی و تعالی مقام می‌داند. بنابراین، هر چه طهارت فرد بیشتر باشد دسترسی او به معارف و حقایق قرآنی بیشتر است، تا جایی که فقط انسان‌های کامل، که از طور هفتم انسانی بهره‌مند هستند و به اراده الهی به قله طهارت بار یافته‌اند، به تمامی حقایق و بطون قرآن احاطه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Human Purification and Esoteric Layers of Qur‛an in Seyyed Jalal Ashtiani`s View

نویسندگان [English]

  • Alireza Fazeli 1
  • Seyyed Mohamadhasan Haji Naji 2
1 Assistant professor/ Yasuj university
چکیده [English]

Qur‛an is societies of words, jawame ul-kalim, and its addressees include human beings that their existential capacities have not the same. To acquire of Qur‛anic doctrines and its esoteric meanings, plain and conscience purification is needed. Seyyed Jalal Ashtiani attempt to explain relation between the existential grads of human beings and esoteric layers of Qur‛an, and to display the role of purification in congruity of them. In this paper, we consider various works of Ashtiani to manifest the relationship between human and Qur‛an that based upon Sadrian rule that is species multiplicity (kasrat al no’iya). In this path we consider view point of Islamic contemporary philosopher. Then we analyze status of human (stages of the heart) along with its esoteric meaning. Ashtiani maintain that the levels of the heart are seven and entering to higher level is provided to purification of lower level. Therefore seventh stage is peculiar to the perfect man.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Esoteric Layers of Qur‛an
  • Purification
  • Existential Levels of Human Being
  • Seyyed Jalal Ashtiani