چیستی نفس و بدن از دیدگاه صدرا در راه‌حل صدرایی دشواره نفس و بدن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم

3 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

10.22034/ra.2021.115890.2415

چکیده

دشواره نفس و بدن یکی از موضوعات محوری فلسفه ذهن است. در این پژوهش چیستی نفس و بدن و نسبت میان آنها را از منظر صدرالدین شیرازی بررسی کرده‌ایم که زمینه تبیین دیدگاه صدرایی در مسئله رابطه نفس و بدن را فراهم می‌کند. تنوع و پیچیدگی عبارات صدرا در حدی است که برخی اندیشمندان دیدگاه وی را ذیل «وحدت‌انگاری»، و برخی در نقطه مقابل ذیل «دوگانه‌انگاری» طبقه‌بندی کرده‌اند. به نظر می‌رسد تعیین مراد وی از نفس و توجه به اقسام گوناگون بدن از منظر صدرا نقش کلیدی در تحلیل ایستار فلسفی او در این مسئله داشته باشد. این پژوهش پس از طرح بدن‌های سه‌گانه نفس از دیدگاه صدرا، به رابطه اتحادی نفس و بدن از این منظر توجه می‌کند. همچنین، کوشیده‌ایم با ارائه وجه جمع‌هایی میان عبارات گوناگون صدرا، زمینه فهم و جمع‌بندی دیدگاه مختار وی را فراهم کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature of Soul and Body in Sadraic Solution to Soul and Body Problematique

نویسندگان [English]

  • Einullah Khademi 1
  • Mohammad Zabihi 2
  • Alireza Arabi 3
1 Professor of Philosophy and Islamic Theology, Shahid Rjaei Teacher Training University
2 Professor of Philosophy and Islamic Theology, University of Qom
3 PhD Candidate of Philosophy and Islamic Theology, Shahid Rjaei Teacher Training University
چکیده [English]

The problematique on the nature of soul and body has been an axial issue in the philosophy of mind. In this research the nature of soul and body and their relation is studied in the view of Mulla Sadra which lays the groundworks of explaining Sadraic view in the problematique of the relation between soul and body.  Sadraic propositions and words are diversified and intricate to the extent that some scholars categorize his views under the union of soul and body while others hold that he believes in the distinction between them. It seems that shedding light on Sadraic meaning of soul and his consideration for different types of body play a critical role in deciphering his philosophical stance regarding this issue. This study, next to explaining triad bodies of soul from the viewpoint of Mulla Sadra, investigates the union of soul and body and collect and submit evidences to pave the way for recognizing Sadra’s adopted view on the soul and body.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • soul
  • body
  • Imaginal body
  • main body
  • real body
  • Hereafter body