بررسی تطبیقی معنای «منافق» و «بیماردل» در قرآن کریم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

3 دانشیار علوم سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

10.22034/ra.2021.114451.2395

چکیده

یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم دینی و سیاسی مفهوم «نفاق» است. قرآن کریم در برخی آیات، در کنار «منافقان» از گروه دیگری با عنوان «بیماردلان» نام می‌برد و رفتارهایی را به هر دو گروه نسبت می‌دهد. این پژوهش ضمن بررسی لغوی، اصطلاحی و قرآنی مفهوم «نفاق» و بررسی ویژگی‌های «منافقان» و «بیماردلان» در قرآن کریم در سه حوزه منشأ، روش و هدف، به این نتیجه می‌رسد که در گفتمان قرآن کریم، «منافق» به فردی اطلاق می‌شود که با دورویی و انگیزه‌های نفسانی، به دنبال براندازی حکومت اسلامی است. امّا «بیماردل» کسی است که هرچند دچار دورویی است و امیال نفسانی‌اش او را به مخالفت با اوامر ولی خدا وا می‌دارد، امّا اولاً این امیال نفسانی، روحش را به مرحله مردگی نرسانده و ثانیاً هدف غایی‌اش از مخالفت با اوامر ولی خدا، نه براندازی نظام اسلامی، بلکه دست‌یابی به منافع مادی و نفسانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Meaning of “Hypocrite” and “Sick-Hearted” in Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Shobeir Firozeian 1
  • Hadi Nasiri 2
  • Mohammad Javad Nowrozi 3
1 PhD Candidate of Comparative Exegesis, University of Quranic Sciences and Teachings
2 Assistant Professor of Quranic Sciences and Tradition, University of Quranic Sciences and Teachings
3 Associate Professor of Politics, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

“Hypocrisy” is amongst most sophisticated political and religious concepts. In some verse of the holy Quran, concurrent with hypocrites, one more group is mentioned known as “sick-hearted” with both of whom some behaviors are associated. The current research, in addition to lexical, terminological and Quranic investigation of “hypocrisy”, “hypocrites” and “sick-hearted”, have delved into their characteristics in three dimensions of root, method and objective and concluded that in Quranic discourse hypocrite is a person that employs double-dealing and worldly desires to subvert Islamic government however, “sick-hearted” is a person that suffers from double-dealing and his carnal desires incites him to oppose the commands of the God’s successor. In spite of that he is not still dead in heart and he is not intended to subvert the government but to acquire material and carnal interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypocrite
  • Hypocrisy
  • Sick-hearted
  • sick-heartedness