حیات حقیقی انسان و راهبرد دین در تحقق آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره)

2 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره)

10.22034/ra.2022.140159.2585

چکیده

حیات حقیقی انسان عبارت است از زندگی و حیات در عرصه­های مختلف معنوی، فکری، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، فردی و ... که در مسیری تکاملی به منطقه جاذبه الهی ختم می­شود؛ خداوند متعال ظرفیت بهره­برداری از این حیات را در انسان قرار داده و دین مقدس اسلام نیز چونان دیگر ادیان آسمانی بر اساس راهبرد خاصی فعلیت بخشی به این ظرفیت­ها را دنبال می­کند تا انسان را از مرتبه شرّالدواب به مرتبه خلیفه اللهی و انسان کامل سوق داده و در طی این مسیر، او را از حیات حقیقی بهره­مند گرداند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر آیات قرآن کریم و روایات معصومین به دنبال استخراج راهبرد دین برای فعلیت بخشی به حیات حقیقی انسان است. نتایج نشان می­دهد می­توان راهبرد دین در این زمینه را در پنج گام ارائه مسیر حرکت، نصب راهبر، مهیا نمودن ابزار و لوازم حرکت، معرفی موانع حرکت و راهکار مقابله با آنها و نشان‌دادن غایت و نهایت حرکت دانست که در نتیجه این گام­ها، مسیر دستیابی انسان به کمال و تحقق حیات حقیقی او هموار می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Man’s True Life and Religions’ Strategy for its Realization

نویسندگان [English]

  • Abdullah Haji-Sadeqi 1
  • Mahdi Jalalvand 2
1 Associate Professor in Quranic Sciences and Tradition- Shahid Mahallati Higher Education Complex
2 Assistant Professor of Philosophy of Shahid Mahallat Higher Education Complex
چکیده [English]

Man’s true life is a multifaceted one which embraces intellectual, moral, political, social, individual and other dimensions and terminates into nearness to good in an evolutionary fashion. Man is endowed with the potential to exploit this life by God (the most high), and Islam, like other divine religions, has provided him with a particular strategy to bring this potential into realization and ascend him from an evil beast toward perfection and succession of God and in the meantime, bless him with the true life. The current study adopts a descriptive-analytical approach to dig into Quranic verses and tradition of the Immaculate to arrive at the religions’ strategy for realization of Man’s true life. It was revealed that the religion has a five-step strategy to this end which include showing the path, appointing the leader, preparing the instruments and necessities for departure, showing the barriers and the way they are tackled and showing he terminal objectives. Through these steps, Man can arrive at perfection and realize his true life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • True Life
  • Succession of God
  • Religion