شهید قاسم سلیمانی الگوی انسانی قدرت نرم متعالیۀ تمدن ساز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

10.22034/ra.2022.525998.2629

چکیده

این نکته که شهید سلیمانی الگوی انسانی قدرت نرم متعالیۀ تمدن­ساز می­توانند قرار گیرند، دغدغه این مقاله توصیفی تحلیلی بود. در نظریۀ قدرت نرم متعالیه عوامل ماورایی، انسانی و سازمانی تولیدکننده و سوزانندۀ (علت فاعلی) قدرت نرم متعالیه هستند. شهید سلیمانی به­عنوان عامل انسانی در سطح نخبگی و آراسته به جنود عقل، الگویی مطلوب در تولید، بازتولید و تکثیر کوثری سرمایه نرم اجتماعی و تبدیل آن به قدرت نرم برای تمدن­سازی نوین اسلامی، نقش خود را به زیبایی، با جذابیت و شکوه مثال‌زدنی ایفا کرد و ازآنجاکه ایشان افتخار تربیت شدن در مکتب رهبران انقلاب اسلامی را داشت، قدرت نرمی که تولید می‌کردند از جنس متعالیه بود و با تمسک به خداوند متعال، منبع اصلی این نوع قدرت نرم، نماد قدرت نرم متدانیه را در هم شکست و کوس رسوایی آن را در منظر افکار عمومی عصر کنونی به صدا درآورد. سردار دل‌ها به زیبایی نشان داد که حتی «الله‌اکبر» و «لااله‌الاالله» داعش به­عنوان مظاهر قدرت نرم متدانیه هم عوایدی برای نظام سلطه در پی نخواهد داشت. برای ایجاد تمدّن اسلامی هم - مانند هر تمدّن دیگر - دو عنصر اساسی «تولید فکر» و «پرورش انسان» لازم است. شهید سلیمانی در عمل به مهیا شدن هر دو عنصر کمک شایانی کرد. ایشان در حیطه­های اعتقادی، عاطفی و رفتاری الگوی تربیت جوان مؤمن و متعهد قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shahid Qasem Soelimani; a Human Model for a Civilizing Transcendental Soft Power

نویسندگان [English]

  • Hamid Habibi 1
  • Najaf Lakzaei 2
1 Assistant Professor in Department of Politics, Shahid Mahallati Higher Education Center.
2 Professor in Department of Politics, Baqir al-Olum University.
چکیده [English]

That Shahid Qasem Soleimani’s character can serve as a model for civilizing transcendental soft power, has been the main concern of the current descriptive-analytic study. In the theory of transcendental soft power, the transcendental, human and organizational factors are the efficient cause of transcendental soft power. Shahid Soleimani as an elite human factor who was adorned with the constituents of the reason, served as an ideal model for creation, production and reproduction of social capital in its abundance and changing it into soft power for new Islamic civilization with honor, delight and efficiency. Since he was a proud trainee in the school of the leaders of the revolution, the soft power he created was a transcendental one from a divine source. Thus, seeking assistance from the side of God, he used the power to defeat the symbol of mundane soft power and discredited it in the contemporary world. He revealed that even the divine symbols like “Allah, the greatest” and “there is no god but Allah” when served by a mundane soft power, are to no avail for the arrogant system. For establishing the Islamic civilization, like any other civilization, two critical element, i.e. “thought production” and “training human” are necessary. Shahid Soleimani helped developing both elements in practice and served as an ideal model for the faithful youth. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Divine Man
  • Transcendental Soft Power
  • Civilization